🔗 Preizkusi Volitvomat – voli vsebino, ne obrazov! 🔗

Pred nami je super volilno leto, ki ga bodo 24. aprila otvorile državnozborske volitve. Zato smo jeseni vzpostavili iniciativo Glas ljudstva, ki združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij in iz celotne Slovenije.

Vse politične stranke, ki bodo kandidirale na državnozborskih volitvah, smo pozvali, naj se opredelijo do 138 zahtev, ki so plod več mesecev intenzivnega sodelovanja, preverjanja in usklajevanja. Z njimi politične stranke pozivamo k odgovornejšemu delovanju ter izboljšanju družbene, okoljske, politične in ekonomske situacije v državi. Politične stranke so se do zahtev opredelile in se s tem, v primeru, da bodo sestavljale prihodnjo vlado, zavezale k uresničitvi izbranih ukrepov, ki so predstavljeni v nadaljevanju.

Ker je prihodnost Slovenije odvisna od vseh nas, želimo s svojim delovanjem doseči tudi rekordno volilno udeležbo. Organizirali bomo vseslovensko terensko in spletno kampanjo, s katero bomo spodbujali ljudi, naj se udeležijo volitev. Za bolj kakovostno odločitev in razbijanje mita »vsi so isti« pa bomo na podlagi zavez strank vzpostavili spletno orodje »volitvomat«, s katerim bodo lahko volivci in volivke preverili, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank.

Povezave do obljub posameznih strank

Več demokracije in reforma političnega sistema

Svoboda medijev in kulture

Vladavina prava in človekove pravice

Zelena infrastruktura

Pravični podnebni prehod in zaščita narave

Razvoj izobraževanja in znanosti

Globalna pravičnost

Dostojno delo in socialne pravice za vse