V preteklem letu in pol se je jasno pokazalo, da sta normalno delujoča parlamentarna demokracija in zastopanje interesov ljudstva s strani političnih strank v Sloveniji daleč od samoumevnega. Priča smo ogrožanju narave in voda, napadom na neodvisnost medijev, kršitvam ustave, prekinitvi socialnega dialoga ter nestrokovnim odločitvam in kadrovanju na skoraj vseh področjih družbe.

Zato organizacije, združene v Glas ljudstva, predstavljamo svoje zahteve, s katerimi politike pozivamo k odgovornejšem delovanju ter izboljšanju družbene, politične, ekonomske in okoljske situacije v državi. Postopek priprave zahtev še poteka in ker se zavedamo, da lahko najboljše predloge pripravimo le s sodelovanjem strokovne in zainteresirane javnosti, vse nevladne in civilnodružbene organizacije ter posameznice in posameznike vabimo, da se nam pridružijo na tej poti. Ko bomo skupaj definirali vseh 100 zahtev, jih bomo predložili strankam ter jih pozvali, da se do njih jasno opredelijo.

Pričujoče spletno mesto bo v predvolilnem letu beležilo strankarske zaveze in nudilo vse potrebne praktične informacije, da se lahko volitev udeležimo informirano in čim bolj množično.

ZAHTEVE V PRIPRAVI

Pravični podnebni prehod, ohranjena narava in trajnostna oskrba s hrano

POSODOBITEV NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA V LETU 2023

STOP SUBVENCIJAM FOSILNIH VIROV

OPUSTITEV FOSILNIH GORIV

VAROVANJE IN OHRANJANJE BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI

SPREMEMBA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA

STROKOVNA IMUNITETA JAVNIH NARAVOVARSTVENIH USLUŽBENK IN USLUŽBENCEV

SPREJEM PODNEBNEGA ZAKONA V LETU 2022

SKLAD ZA PRAVIČEN PREHOD DELAVK IN DELAVCEV

TRAJNOSTNA KMETIJSKA POLITIKA

SKLAD ZA PRESTRUKTURIRANJE KMETIJSTVA

Vladavina prava in človekove pravice

DRŽAVNO OPRAVIČILO IZBRISANIM

DOSLEDNA LOČENOST DRŽAVE IN CERKVE

ZAKONSKA ZAŠČITA ŽVIŽGAČEV

ZAŠČITA PRAVIC BEGUNCEV IN MIGRANTOV

KREPITEV NADZORNIH INSTITUCIJ

AKTIVNO VAROVANJE PRAVICE DO PROTESTA IN JAVNEGA IZRAŽANJA MNENJ

ENAKOST SPOLOV

IMPLEMENTACIJA VSEH ODPRTIH ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA

ODPRAVA ŠKODLJIVIH DOLOČIL IN POSLEDIC PROTIKORONSKE ZAKONODAJE

PREPOVED POLITIČNEGA VPLIVANJA NA NEODVISNE INSTITUCIJE

ODVZEM NEPOJASNJENEGA PREMOŽENJA

INTERVENTNI ZAKON O ROMSKI MANJŠINI

STRATEGIJA NA PODROČJU ENAKOSTI IN ČLOVEKOVIH PRAVIC

Dostopna stanovanja in zelena infrastruktura

SISTEM AKTIVNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

VKLJUČUJOČI TRANSPARENTNI PROJEKTI

GRADIMO ZELENO INFRASTRUKTURO

DOPOLNITEV 78. ČLENA USTAVE

30.000 NOVIH NEPROFITNIH STANOVANJ DO LETA 2030

REGULACIJA NAJEMNEGA TRGA

SISTEMSKI VIR FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ

IZ SIVE V ZELENO MOBILNOST

PODPORA STANOVANJSKIM ZADRUGAM

Zunanja politika

STOP MILITARIZACIJI IN OMEJITEV INVESTICIJ V VOJAŠKO OPREMO

PRIZNAVANJE PALESTINE

ZA VLADAVINO PRAVA V EVROPI

PODPORA ŠIRITVI EU NA ZAHODNI BALKAN

VEČJA PODPORA NARODNIM MANJŠINAM

OKREPITEV MEDNARODNEGA RAZVOJNEGA SODELOVANJA IN HUMANITARNE POMOČI

REFERENDUM O ČLANSTVU V NATU

PREKINITEV DOGOVOROV Z MADŽARSKO O SOINVESTIRANJU V 2. TIR

Dostojno delo in socialne pravice

SISTEMSKA UREDITEV IN FINANCIRANJE DOLGOTRAJNE OSKRBE

UNIVERZALNI TEMELJNI DOHODEK

STOP KRŠITVAM NA TRGU DELA

SKRAJŠEVANJE DELOVNEGA ČASA

UKINITEV PREKARNEGA DELA

NOV PRAVILNIK O POKLICNIH BOLEZNIH

DVIG MINIMALNE PLAČE IN SOCIALNE POMOČI

ENAKO PLAČILO ZA ENAKO DELO IN DELO ENAKE VREDNOSTI

SODELOVANJE DELAVCEV PRI (SO)UPRAVLJANJU, DOBIČKU IN (SO)LASTNIŠTVU

DOSTOJNE POKOJNINE

PRAVIČNA OBDAVČITEV KAPITALA

Demokracija in reforma političnega sistema

OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUNI

MOŽNOST ODPOKLICA PARLAMENTA

IZVOLITEV SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV

TRANSPARENTNOST IN PREGLEDNOST JAVNIH INSTITUCIJ IN STRANK

POGOJ NEKAZNOVANOSTI

OHRANITEV NEZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO

VPELJAVA ZAKONODAJNE SLEDI

VZPOSTAVLJANJE NOVIH MEHANIZMOV NEPOSREDNE DEMOKRACIJE

STOP POLITIČNEMU KADROVANJU

VPELJAVA INSTITUTA ODPOKLICA ŽUPANA

REFORMA POLITIČNEGA SISTEMA in PRENOVA ZAKONA O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

Dostopno javno zdravstvo

POVEČANJE KOŠARICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

PREPOVED “POPOLDANSKEGA DELA” ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJITEV JAVNEGA TER ZASEBNEGA ZDRAVSTVA

NACIONALNI PLAN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA

POVEČANJE OBSEGA FINANCIRANJA JAVNEGA ZDRAVSTVA

STANDARDIZACIJA ZDRAVSTVENIH STORITEV.

UKINITEV DOPOLNILNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA

ZMANJŠANJE NEENAKOSTI V PLAČAH MED ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

SKRAJŠEVANJE ČAKALNIH VRST

Kultura in svoboda medijev

PODPORA IN ZAŠČITA NEODVISNEMU NOVINARSTVU IN ZAŠČITA NOVINARJEV

PREPOVED STRANKARSKIH MEDIJEV

TRANSPARENTNO OGLAŠEVANJE IN FINANCIRANJE MEDIJEV Z JAVNIMI SREDSTVI

STOP POLITIČNEMU PODREJANJU IN IZSILJEVANJU JAVNIH MEDIJEV

ZAGOTOVITEV SREDSTEV ZA RAZVOJ KULTURE IN ORGANIZACIJ

PODPORA IN ZAŠČITA SAMOZAPOSLENIH V KULTURI

ZAGOTOVITI AVTONOMIJO KULTURE IN UMETNOSTI

RAZVOJ IN FINANČNA PODPORA LOKALNI KULTURI IN NEPROFITNIM MEDIJEM

KREPITEV ŠTIPENDIRANJA V KULTURI

ZAŠČITA AVTONOMNIH PROSTOROV

STOP SOVRAŽNEMU GOVORU V MEDIJIH IN JAVNEM KOMUNICIRANJU

Razvoj izobraževanja in znanosti

NOVELA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU NAJ ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI V FINANCIRANJU VISOKEGA ŠOLSTVA

REŠEVANJE PROSTORSKE STISKE ČLANIC UNIVERZ

NOVELA ZAKONA O VISOKEM ŠOLSTVU NAJ ODPRAVI PRIKRITE ŠOLNINE

VZPOSTAVITEV MEHANIZMOV PODPORE ZA UČENCE Z UČNIM PRIMANJKLJAJEM

UČENJE O ČLOVEKOVIH PRAVICAH IN VARSTVU OKOLJA TER IZVAJANJE DRŽAVLJANSKE VZGOJE

NOVELA NOVEGA RAZISKOVALNEGA ZAKONA NAJ ODPRAVI NJEGOVE POMANJKLJIVOSTI

STRATEGIJA RAZVOJA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA

POVEČANJE DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

TAKOJŠNJA ODPRAVA FINANČNIH OVIR ZA TUJE ŠTUDENTE

Trajnostno gospodarstvo in javne finance

IZSTOP IZ POGODBE O ENERGETSKI LISTINI

DAVČNA REFORMA IN PRAVIČNA PORAZDELITEV BOGASTVA

KREPITEV JAVNIH STORITEV

STOP PRIVATIZACIJI IN RAZPRODAJI DRŽAVNEGA PREMOŽENJA

GOSPODARSTVO V SLUŽBI LJUDI IN OKOLJA

Glas ljudstva trenutno sestavlja 96 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Društvo SMETUMET so.p., Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Zavod za kulturo raznolikosti Open, Društvo informacijski center Legebitra, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Inštitut 8. marec, Avanta Largo, Društvo za preučevanje rib Slovenije - DPRS, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, ZAVOD KONC, so.p., Zavod REVIVO, zavod PROJA, Zavod Nefiks, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Ekologi brez meja, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zveza Modro-bela ptica, Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).