12 ključnih vprašanj za kandidatne liste

31. maj. 2024

Informirajte se o stališčih posameznih strank in svojo odločitev sprejmite na podlagi njihove vsebine.

Pred soočenjem smo na vse kandidatne liste naslovili 12 ključnih vprašanj, ki kažejo, za kakšno Evropo si stranke prizadevajo. Vprašanja so bila sestavljena v sodelovanju z različnimi organizacijami, ki so del Glasu ljudstva in pokrivajo vse ključne teme, ki zadevajo Evropsko unijo: človekove pravice (migracije, LGBT+, enakopravnost spolov ipd.), pravični zeleni prehod 🌱, globalna pravičnost 🌍, delavske pravice ✊ ipd.

Glasujte odgovorno! 📅 9. JUNIJA VSI NA VOLIŠČA! 🗳️

Svoje zaveze so nam posredovali Gibanje svoboda, Socialni demokrati, Nič od tega, Levica, Zeleni Slovenije, DeSUS in Dobra država in Vesna zelena stranka.

Brez odgovora so ostali dopisi, naslovljeni na: Resni.ca, SDS, NSi in SLS. Ker se te liste kljub večkratnim pozivom niso želele opredeliti, sklepamo, da se za navedene ukrepe ne želijo zavezati, zato jih uvrščamo med negativne odgovore.

Instagram post - 6.png
Instagram post - 11.png
Instagram post - 7.png
Instagram post - 8.png
Instagram post - 9.png

Financirano s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ni nujno, da odražajo stališča in mnenja Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za izobraževanje in kulturo (EACEA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti EACEA.