Lokalne volitve 2022

Delovna skupina: Lokalne volitve 2022

Lokalne volitve 2022

Želiš sodelovati?

Ste nevladna organizacija, ki podpirate iniciativo Glas ljudstva in se želite pridružiti urejanju in pripravi zahtev?

Pošlji mail na: info@glas-ljudstva.si

Občina bi se morala aktivno zavzemati za vzpostavitev večjega in stalnega razstavišča Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož, da bodo lahko bogate arheološke zbirke po dobrem desetletju ponovno na ogled javnosti.

Občina bi morala skrbeti za obveščanje prebivalstva o problematiki v njej živečih ranljivih skupin (kot so na primer starejši, pripadniki LGBTQ+ skupnosti, avtistični otroci, tujci …) ter za sprejemanje in solidarnost do njih. To bi morala početi tudi s pomočjo ponekod že razvitih praks, kot so na primer sveti za vključevanje, delovne skupine itd.

Občina bi morala poskrbeti za zadostno število stanovanj in primernih služb, ki bi mlade odvrnile od izseljevanja.

Občina bi morala zagotoviti zadostne kapacitete za nastanitev starejših občanov.

Občina bi morala uvesti participativni proračun v višini najmanj 1 % občinskega proračuna.

Občina bi morala podpirati in subvencionirati nakupe malih čistilnih naprav.

Občina bi moral poskrbeti, da bodo imeli prebivalci in prebivalke na voljo učinkovit in vsem dostopen javni prevoz.

Občina bi morala povečati sredstva, namenjena za modernizacijo in vzdrževanje cest, saj so ta trenutno prenizka.

Občina bi morala zagotovili, da bodo imele krajevne skupnosti večjo moč odločanja pri investicijah in projektih na njihovem območju.

Občina bi morala na svojem spletnem mestu javno objavljati redno posodobljen seznam vseh lobističnih stikov župana oz. županje, občinskih svetnic in svetnikov ter vseh drugih občinskih funkcionark in funkcionarjev.

Občina bi morala zgraditi stanovanjski blok, ki bo na voljo mladim družinam.

Občina bi morala aktivno varovati kmetijska zemljišča in ne bo spreminjala njihove namembnosti.

Občina bi morala povečati sredstva za izvajanje kulturnih programov, ki so trenutno finančno podhranjeni.

Občina bi morala opraviti analizo uporabe geotermalnih voda kot trajnostnega vira energije.

Občina bi morala zagotavljati ustrezne stanovanjske kapacitete za mlade, mlade družine ter ostale prebivalke in prebivalce.

Občina bi morala ustrezno zaščititi žvižgače ter vzpostaviti ustrezne mehanizme za anonimno prijavo nepravilnosti pri njenem delovanju.

Občina bi morala sistemsko podpirati delovanje organizacij civilne družbe in različne programe (prostovoljske, socialnovarstvene, medgeneracijske, mladinske itd.), na primer z zagotavljanjem brezplačnih prostorov ali kritjem stroškov prostovoljcev.

Občina bi morala nadzorovati število turistov v naravnih območjih in ne povečevati turističnih kapacitet na račun kakovosti bivanja občank in občanov ter varovanja narave.

Občina bi morala več sredstev nameniti okoliškim vasem, saj jih trenutno preveč nameni kraju Cerkno.

Občina bi morala negovati 144-letno tradicijo organiziranega glasbenega šolstva na Ptuju ter najti ustrezno dolgoročno rešitev prostorske stiske ene od največjih glasbenih šol v Sloveniji – Glasbene šole Karol Pahor Ptuj.

Občina bi morala na svojem spletnem mestu transparentno, pregledno in ažurno objavljati rezultate vseh javnih razpisov in naročil, prejemnike javnih sredstev ter višino dodeljenih sredstev.

Občina bi morala spodbujati trajnostno mobilnost v obliki vzpostavitve novih postaj in nabave novih kakovostnih koles v okviru sistema izposoje Pecikl.

Občina bi morala aktivno sodelovati pri vzpostavljanju oz. sistemskem podpiranju organizacij, ki pomagajo žrtvam nasilja.

Na občinskem spletnem mestu bi morali biti po vsaki seji občinskega sveta objavljeni poimenski rezultati glasovanj posameznih svetnic in svetnikov.

Občina bi morala javno objavljati redno posodobljen seznam vseh subjektov, s katerimi veljajo omejitve poslovanja občine zaradi sorodstvenih, poslovnih in drugih vezi občinskih funkcionark in fukcionarjev.

Občina mora poskrbeti za drugo lokacijo za novo zdravstveno postajo, saj je trenutno predvidena lokacija (bivša uprava tovarne ETA) neprimerna.

Občina bi morala aktivno pristopiti k vzpostavljanju projekta najemne stanovanjske zadruge.

Občina bi morala spoštovati obstoječe avtonomne prostore, ki ob spoštovanju drugih izražajo alternativne družbene, kulturne ali ekonomske prakse, ter spodbujati vzpostavljanje novih tovrstnih prostorov.

Občina bi morala poskrbeti, da se javno razsvetljavo na območju občine v čim večji meri omeji in tako varčuje z energijo.

Občina bi morala aktivno vzpostavljati dialog z romsko skupnostjo in zagotavljati pogoje za izboljšanje razmer njihovega bivanja, zaposlovanja, šolanja, zdravstvenega varstva, informiranja in drugih področij integracije. V pripravo in sprejemanje politik ter ukrepov na občinski ravni bi morala vključevati predstavnice in predstavnike romske skupnosti in si aktivno prizadevati za zaposlovanje Romov na delovnih mestih v občinskih ustanovah in podjetjih.

Občina ne bi smela sekati odraslih zdravih dreves v urbanih središčih.

Občina bi morala pred ponovnim sprejemom Odloka o občinskem prostorskem načrtu sprejeti strategijo razvoja in v njej določiti cilje dolgoročnega prostorskega razvoja.

Komunala Izola d. o. o. bi morala prenehati opravljati tržno dejavnost zbiranja, prevzema in predelave gradbenih odpadkov.

Občina bi morala zaposliti osebo, ki bo zadolžena za pridobivanje sredstev iz EU.

Občina bi morala vzpostaviti program za zdravljenje t. i. nekemične zasvojenosti – zasvojenosti z zasloni – za otroke in mladostnike.

Občina bi morala ukreniti vse, kar je v njeni pristojnosti, da prednostno poskrbi za zagotovitev stanovanj lokalnemu prebivalstvu.

Občina bi morala aktivno spodbujati, podpirati in omogočati različne dejavnosti LGBTQ+ skupnosti.

Občina bi morala urediti in komunalno opremiti zazidljive parcele za stanovanjske stavbe ter jih prodati lokalnim interesentom po stroškovni in ne tržni ceni.

Četudi občina financira lokalni medij, ne bi smela imeti vpliva na njegovo uredniško politiko.

Občina bi morala sodelovati v programu Zero Waste, ki narekuje izdelavo in uporabo samo takšnih izdelkov, ki jih je mogoče dolgo uporabljati, predelati, reciklirati in ponovno uporabiti.

Glas ljudstva trenutno sestavlja 103 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Avanta Largo, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, Zavod REVIVO, zavod PROJA, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota, Sindikat novinarjev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Srebrna nit - združenje za dostojno starost, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, Kreativni razred, Skupina Skozi oči prekariata, Društvo Bodi sprememba, Studio Ljudje, Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo Asociacija, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, spol.si, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Kulturno umetniško društvo Coda, Združenje CAAP, Društvo Mostovi - društvo za zdravje v duševnem zdravju, Kulturno društvo Prostorož.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).