Milan Brglez

Milan Brglez

V osnovnošolskih in srednješolskih kurikulih sta NOB in partizanski boj predstavljena preveč pozitivno in enostransko.

Kulturniki naj svojo vrednost dokažejo na trgu, država pa naj prihranjeni denar nameni za kaj drugega.

Organizacije civilne družbe bi se morale financirati izključno z delovanjem na prostem trgu in s prostovoljnimi prispevki, saj so lahko le popolnoma brez javnih sredstev resnično neodvisne od vsakokratne oblasti.

Priseljevanje slabša ekonomski položaj Slovenk_cev in ogroža slovensko kulturo.

Podpiram izpustitev žvižgača Juliana Assangea, ustanovitelja WikiLeaksa, ker proces proti njemu predstavlja grožnjo svobodi medijev.

Predsednik_ca države bi moral_a imeti neomejeno število mandatov.

Država mora imeti nad kulturnimi dejavnostmi, ki jih financira, popoln finančni in programski nadzor.

V Sloveniji smo na račun kapitala/kapitalskih interesov zanemarili socialne in osnovne človekove pravice ter varstvo okolja in ohranjanje narave.

Podpiram pravico do končanja življenja na podlagi avtonomne volje pacienta_ke - pravico do evtanazije.

Za opravljanje funkcije predsednika_ce republike bi moral veljati pogoj nekaznovanosti.

Gospodarska rast je ključno merilo blaginje in kakovosti življenja v Sloveniji. Zato je potrebno politike in ukrepe, ki gospodarsko rast nižajo, zavračati.

RTV prispevek je pomemben pogoj za neodvisnost javne RTV SLO in ga je potrebno vzdrževati.

Normalno je, da lastnik medija v celoti določa njegovo uredniško politiko.

Predsednik_ca bi moral_a stremeti k ideološki uravnoteženosti ustavnega sodišča in kandidatov_k za ustavne sodnike_ce ne predlagati zgolj na podlagi njihove strokovne usposobljenosti.

Podpiram možnost ugovora vesti glede udeležbe v vojni, kadar gre za obrambo domovine.

Slovenija naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Pri službenih potovanjih se bom z namenom zniževanja ogljičnega odtisa za poti, krajše od 500 km v eno smer, odpovedal_a potovanju z letalom.

Če se predsednik_ca službeno udeležuje verskih prazničnih obredov, se mora udeležiti obredov vseh verskih skupnosti v Sloveniji, ali pa nobenega.

Sporno je, da predsednik_ca republike poleg uradnih profilov na družbenih omrežjih za službeno komunikacijo uporablja tudi osebne profile, ki so javni.

Podpiram gradnjo nove nuklearne elektrarne Krško (JEK-2).

V Sloveniji je pravica do splava zapisana v Ustavi RS. Javno se bom postavil_a v bran Ustave, ko se bodo v javnosti oglašali nasprotniki pravice do splava.

Primerno bivališče je osnovna človekova pravica in bi jo kot tako morala zagotavljati država.

Pogostitev na protokolarnih dogodkih mora biti z namenom zniževanja ogljičnega odtisa prevladujoče brezmesna.

Vseeno je, ali zdravstveno varstvo izvajajo javne ali zasebne zdravstvene ustanove.

Podpiram takojšnjo prepoved opravljanja nenujnih operacij na interspolnih dojenčkih_cah.

Slovenija bi morala priznati samostojno Palestino.

Tako kot italijanska in madžarska skupnost bi morala imeti tudi romska skupnost svojega_jo poslanca_ko v Državnem zboru.

Podpiram referendum o izstopu iz zveze NATO.

Pristojnosti za imenovanje sodnikov in sodnic je treba prenesti iz državnega zbora na sodni svet in predsednika republike z namenom, da bi bil izbor opravljen na podlagi strokovne usposobljenosti in ne strankarskih interesov.

V primeru izvajanja spolnega/verbalnega/fizičnega nasilja bom javnega funkcionarja pozval_a k odstopu.