Sabina Senčar

Sabina Senčar

Slovenija bi morala priznati samostojno Palestino.

Slovenija naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko obravnavati.

Sporno je, da predsednik_ca republike poleg uradnih profilov na družbenih omrežjih za službeno komunikacijo uporablja tudi osebne profile, ki so javni.

Za opravljanje funkcije predsednika_ce republike bi moral veljati pogoj nekaznovanosti.

Organizacije civilne družbe bi se morale financirati izključno z delovanjem na prostem trgu in s prostovoljnimi prispevki, saj so lahko le popolnoma brez javnih sredstev resnično neodvisne od vsakokratne oblasti.

Podpiram referendum o izstopu iz zveze NATO.

Podpiram možnost ugovora vesti glede udeležbe v vojni, kadar gre za obrambo domovine.

V osnovnošolskih in srednješolskih kurikulih sta NOB in partizanski boj predstavljena preveč pozitivno in enostransko.

Pristojnosti za imenovanje sodnikov in sodnic je treba prenesti iz državnega zbora na sodni svet in predsednika republike z namenom, da bi bil izbor opravljen na podlagi strokovne usposobljenosti in ne strankarskih interesov.

Podpiram pravico do končanja življenja na podlagi avtonomne volje pacienta_ke - pravico do evtanazije.

RTV prispevek je pomemben pogoj za neodvisnost javne RTV SLO in ga je potrebno vzdrževati.

Država mora imeti nad kulturnimi dejavnostmi, ki jih financira, popoln finančni in programski nadzor.

Podpiram izpustitev žvižgača Juliana Assangea, ustanovitelja WikiLeaksa, ker proces proti njemu predstavlja grožnjo svobodi medijev.

Kulturniki naj svojo vrednost dokažejo na trgu, država pa naj prihranjeni denar nameni za kaj drugega.

Če se predsednik_ca službeno udeležuje verskih prazničnih obredov, se mora udeležiti obredov vseh verskih skupnosti v Sloveniji, ali pa nobenega.

Normalno je, da lastnik medija v celoti določa njegovo uredniško politiko.

Vseeno je, ali zdravstveno varstvo izvajajo javne ali zasebne zdravstvene ustanove.

V Sloveniji smo na račun kapitala/kapitalskih interesov zanemarili socialne in osnovne človekove pravice ter varstvo okolja in ohranjanje narave.

Priseljevanje slabša ekonomski položaj Slovenk_cev in ogroža slovensko kulturo.

Primerno bivališče je osnovna človekova pravica in bi jo kot tako morala zagotavljati država.

V Sloveniji je pravica do splava zapisana v Ustavi RS. Javno se bom postavil_a v bran Ustave, ko se bodo v javnosti oglašali nasprotniki pravice do splava.

Pogostitev na protokolarnih dogodkih mora biti z namenom zniževanja ogljičnega odtisa prevladujoče brezmesna.

Podpiram gradnjo nove nuklearne elektrarne Krško (JEK-2).

Gospodarska rast je ključno merilo blaginje in kakovosti življenja v Sloveniji. Zato je potrebno politike in ukrepe, ki gospodarsko rast nižajo, zavračati.

V primeru izvajanja spolnega/verbalnega/fizičnega nasilja bom javnega funkcionarja pozval_a k odstopu.

Predsednik_ca bi moral_a stremeti k ideološki uravnoteženosti ustavnega sodišča in kandidatov_k za ustavne sodnike_ce ne predlagati zgolj na podlagi njihove strokovne usposobljenosti.

Podpiram takojšnjo prepoved opravljanja nenujnih operacij na interspolnih dojenčkih_cah.

Pri službenih potovanjih se bom z namenom zniževanja ogljičnega odtisa za poti, krajše od 500 km v eno smer, odpovedal_a potovanju z letalom.

Tako kot italijanska in madžarska skupnost bi morala imeti tudi romska skupnost svojega_jo poslanca_ko v Državnem zboru.

Predsednik_ca države bi moral_a imeti neomejeno število mandatov.