Občina bi morala uvesti participativni proračun v višini najmanj 1 % občinskega proračuna.

Zahtevo ureja delovna skupina: Lokalne volitve 2022

SE STRINJAJO:

SE NE STRINJAJO:

Participativni proračun v Občini Ankaran bi moral biti na začetku vsaj 1%. Občinski svet pa bo vsako leto ob sprejemanju proračuna posebej odločal o možnosti povišanja procenta namenjenega participativnemu delu proračuna in sicer glede na razpoložljiva sredstva v proračunu (zagotavljanje zakonskih obveznosti) in seveda povišal % sredstev namenjenih participativnemu proračunu.
Ker so v Občini Sežana zelo dobro organizirane Krajevne skupnosti in njim bi dal večjo avtonomijo in zagotovil več sredstev.
1 % je previsoka številka. Podpiram fiksni znesek za posamezne krajevne odbore in se ti sami odločijo, kaj bodo financirali.
Občine z majhnim proračunom imajo že sedaj premalo denarja. Kakršno koli zmanjševanje proračuna je zato nesmiselno. Poleg tega se pri volitva predstavnikov v občinski svet, predstavlja tudi njihov program. Volivci lahko tako najučinkoviteje vplivajo kako se porablja denar.
Lahko ga uvede, višina pa mora biti sprejeta in potrjena na Občinskem svetu. Izraz "mora" zame ni sprejemljiv, razen, če je to zakonsko določeno.
Zagovarjam najmanj 15 % mestnega proračuna v Ljubljani. Vendar ne v odločanju v četrtnih skupnostih, ampak po izboru prebivalcev in odločanju v posameznem delu Ljubljane (g. statut Lj). Gre za gradnje, urejanje pa tudi dejavnosti, organizirane aktivnosti prebivalcev kot stalno sofinanciranje. Gl. npr. točko 6., 8. in 10. vprašalnika.
Predlog je sicer hvalevreden. Ampak, preveč birokracije lahko privede do nasprotnih učinkov. Smiselno je spodbujati subsidiarnost občin, da same skrbijo in ocenijo, kam dati denar, novonastale manjše občine smo že nastankom veliko pridobile in še pridobivamo, že brez 1%..
Imamo Svete krajevnih skuonosti in mestnih četsrti, ki sodelujejo pri pripravi proracuna. Javnost ima pravico dajati pobude v postopku priprave proracuna. Imamo sistem Generacijskih forumov, kjer od ciljnih skupin dobimo neposredne pobude, ki jih realiziramo.
predhodno je potrebno narediti zakonodajne korekcije. Trenutno se participativni projekti prekrivajo projekti KS in mestnih četrtmi. Prihaja do situacij ko je neka KS zaradi tega bolj nagrajena kot druga.
V formalni obliki ne. Ga že imamo, kajti občanom že vrsto let omogočamo sooblikovanje proračuna in sodelovanje pri projektih ter ukrepih skozi različne dejavnosti in programe. Na mesečnih srečanjih s četrtnimi skupnostmi obravnavamo predloge in pobude, ki so osnova za pripravo načrtov t.i. malih del. Poleg tega sem osebno na voljo meščankam in meščanom na mesečnih dnevih odprtih vrat, kjer sem jih od leta 2006 osebno sprejel več kot 30.000. Mnogo pobud uredimo na vsakodnevnih ogledih projektov na terenu.
To se mi zdijo predvolilne obljube, tako ali tako je potrebno o projektih se pogovarjati z javnostjo.

Glas ljudstva trenutno sestavlja 103 organizacij in civilnodružbenih iniciativ.

Zavod Global, Transparency International Slovenia, Center za slovensko književnost, Danes je nov dan, Protestival, Vitra Cerknica, Kulturni center Danilo Kiš, Ljubljana, Destilator klub, Slovenska filantropija, Društvo Akademija za družbeno odgovornost, Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS, sindikat taksistov pri SDPZ, IPoP - Inštitut za politike prostora, PIC - pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, Aktiv delavk in delavcev v kulturi, Odbor za pravično in solidarno družbo, IŠSP - Inštitut za študije stanovanj in prostora, Društvo za Združene narode za Slovenijo, Društvo ŠKUC, Inštitut za raziskave in razvoj "Utrip", Amnesty International Slovenije, Forum za enakopraven razvoj, Združenje za državljanski nadzor zdravstvenega varstva -ZaNas, Pekarna Magdalenske mreže Maribor, Avanta Largo, Zavod Exodos Ljubljana, Mladi za podnebno pravičnost - MZPP, Pravna mreža za varstvo demokracije, Društvo Ženska svetovalnica, Alternativna akademija, Zavod TransAkcija, Mirovni inštitut, Sindikat Mladi plus, Plesni Teater Ljubljana, Društvo UP Jesenice, Društvo Parada ponosa, Društvo za nenasilno komunikacijo, Protestna Ljudska Skupščina, Društvo Ključ - center za boj proti trgovanju z ljudmi, Zavod REVIVO, zavod PROJA, SCCA, Zavod za sodobno umetnost – Ljubljana, Zavezništvo za demokratično in pravično Slovenijo, Forum za demokracijo, Ženski lobi Slovenije, Zavod Tri, Greenpeace Slovenija, Focus, društvo za sonaraven razvoj, Zavod Državljan D, Združenje ROVO, Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, Maska Ljubljana, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Zavod Krog, Društvo SOS telefon za ženske in otroke - žrtve nasilja, PIU, zavod za vizualno umetnost, Organizacija za participatorno družbo, Društvo Mestni Center Mobilnosti, OPRO, zavod za aplikativne študije, Društvo DIH - Enakopravni pod mavrico, Ustanova Fundacija Sonda, GT22, Iniciativa mestni zbor Maribor, Društvo Prostor, gibanje Koga bomo volili, Zavod Voluntariat - SCI Slovenia, Emanat, zavod za razvoj in afirmacijo plesa in sodobne umetnosti, društvo Landezine, Inštitut za ekologijo, Društvo Ostržek, društvo za zaščito pravic otrok in mater samohranilk, Morigenos - slovensko društvo za morske sesalce, Zavod Svibna, regijski zavod za ohranjanje in trajnostni razvoj podeželja, Gibanje Sinteza, Koalicija Civilne Družbe SINTEZA-KCD, Društvo Aktivni Državljan SINTEZA-AD, Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, Društvo za kulturno produkcijo in afirmacijo umetniških procesov NAGIB, Endozavest - društvo za ozaveščanje o endometriozi, Ustanova za pomoč ogroženim Državljani sveta, Zavod Koroška Pride, Zavod Bob, Ustanova Fundacija BiT Planota, Sindikat novinarjev Slovenije, Civilna iniciativa izbrisanih aktivistov, Srebrna nit - združenje za dostojno starost, Društvo za razvoj humanistike - Zofijini ljubimci, Kreativni razred, Skupina Skozi oči prekariata, Društvo Bodi sprememba, Studio Ljudje, Bunker, zavod za organizacijo in izvedbo kulturnih prireditev, Društvo Asociacija, Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenija, spol.si, Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Kulturno umetniško društvo Coda, Združenje CAAP, Društvo Mostovi - društvo za zdravje v duševnem zdravju, Kulturno društvo Prostorož.

Podpri iniciativo kot organizacija

Če bi se radi aktivno vključili v iniciativo, pomagali pri širjenju glasu ali pa predlagali konkretne zahteve iz svojega področja, nam pišite na info@glas-ljudstva.si!

Pridruži se kot posameznik_ca

Za začetek nam zaupaj svoj e-naslov in ostani na tekočem z dogajanjem.

Z oddajo se strinjaš, da Danes je nov dan tvoj e-naslov hrani in ti občasno pošlje elektronsko sporočilo z vsebino, vezano na Glas ljudstva. Tvojega e-naslova ne bomo izdali nikomur (niti drugim sodelujočim organizacijam).