Vlada lahko prekine stavko

9. februar. 2024

V preteklem tednu smo se sestali s strokovnjaki na področjih ustavnega, stavkovnega in zdravstvenega prava. Prišli smo do jasnih zaključkov, da je stavka v trenutni obliki v nasprotju z veljavno zakonodajo in da ima vlada več pravnih možnosti, da jo prekine oziroma bistveno ublaži njene škodljive učinke na zdravje ljudi!

Soborke in soborci za javno zdravstvo!

V preteklem tednu smo se sestali s strokovnjaki na področjih ustavnega, stavkovnega in zdravstvenega prava. Prišli smo do jasnih zaključkov, da je stavka v trenutni obliki v nasprotju z veljavno zakonodajo in da ima vlada več pravnih možnosti, da jo prekine oziroma bistveno ublaži njene škodljive učinke na zdravje ljudi!

Še posebej ključna se nam zdi naslednja možnost, o kateri množični mediji do sedaj praktično še niso poročali:

Kolektivna pogodba za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji v 4. členu predvideva za neuspešna pogajanja reševanje spora pred komisijo za pomirjevanje in arbitražnim svetom. Pozivamo vlado, da takoj sproži ta postopek in s tem prekine stavko, ki škoduje zdravju pacientov, daljša čakalne vrste in ruši sistem javnega zdravstva.

S postopkom pred novimi organi se stavkovna pogajanja kot neuspešna zaključijo, prav tako se mora končati tudi stavka. Torej ima ta hip Vlada možnost, da sproži postopke, ki bodo stavko prekinili.

Ostale naše predlagane ukrepe, z njihovo direktno pravno podlago vred, ki smo jih naslovili na ministrico za zdravje in predsednika vlade, lahko preberete: TUKAJ.

Prejeli smo tudi pismo mladega specializanta iz ene od slovenskih bolnišnic, ki se ne strinja s trenutno stavko in doživlja zaradi tega pritiske na svojem delovnem mestu. V celoti ga objavljamo: TUKAJ .

Na nas se je obrnila tudi “Pobuda za zdravniško etiko”, ki je začela vseslovensko akcijo opozarjanja na ključni 4. člen zdravniškega kodeksa: “Zdravnik nikoli je izkorišča pacienta za osebne koristi.” V bližini javnih zdravstvenih ustanov, podporniki pobude lepijo opozorilne plakate in k sodelovanju vabijo tudi druge aktivne državljane. Primere njihovih akcij in njihov javni poziv najdete: TUKAJ. Vabljeni k sodelovanju!

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam posredovali svoje izkušnje z zdravstvenim sistemom v času stavke, in vas vabimo, da nam tudi v prihodnje pošiljate svoja pričevanja oziroma nas obveščate o morebitnih kršitvah pravic pacientov. Mimogrede, Tarča na temo zdravniške stavke se je zaradi razkritij o Litijski cesti 51 zamaknila na naslednji teden.

Stavka Fidesa je seveda zelo škodljiva tako za paciente kot za stabilnost javnega zdravstva, vendar se v tej krizi skriva tudi priložnost. Priložnost, da vlado spomnimo na predvolilne zaveze in vladajoče prepričamo, da morajo biti kakršnakoli pogajanja o višjih plačah uravnovešena z: zagotovitvijo osebnih zdravnikov vsem prebivalcem, uvedbo mednarodno primerljivih standardov in normativov, akcijskih ukrepov za skrajševanje čakalnih vrst in prepovedjo dvoživkarstva pri zasebnikih in koncesionarjih.

Zato se skupaj borimo naprej!

Glas ljudstva