Monitoring zaveze

PREKARNE DELAVKE IN DELAVCI MORAJO IMETI ZAGOTOVLJENE DELAVSKE IN SOCIALNE PRAVICE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je pripravilo, državni zbor pa sprejel dva zakonodajna predloga, ki delno obravnavata omenjeno problematiko – spremembe Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1D).

Zakon o evidencah na področju dela prinaša ostrejši nadzor nad evidenco delovnega časa, ZDR-1D pa delno ureja položaj agencijskih delavk_cev (do zdaj je veljalo, da v času čakanja na delo dobijo le 70 odstotkov minimalne plače, po novem pa se to zvišuje na 80 odstotkov dosedanje plače).

Na širšem področju prekarnosti se je ministrstvo na konferenci o prekarnosti, ki jo je marca 2023 izvedlo v soorganizaciji s Sindikatom Mladi plus in Državnim svetom RS zavezalo, da bo do konca leta 2023 pripravilo Nacionalno strategijo za odpravo prekarnosti. Ministrstvo v sodelovanju s civilno družbo in strokovnjaki_njami pripravlja nabor ukrepov, ki jih bo usklajevalo tudi s predstavniki_cami civilne družbe in socialnimi partnerji_kami. Na področju urejanja platformnega dela je ministrstvo zagovarjalo regulacijo platform na evropski ravni v procesih sprejemanja evropske direktive na področju platformnega dela, a na nacionalni ravni še ni predstavilo nobenih konkretnih predlogov. Bo pa platformno delo kot eno od področij vključeno v Nacionalno strategijo za odpravo prekarnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vsem delavkam in delavcem v prekarnih oblikah dela in v platformni ekonomiji se mora zagotoviti delavske in socialne pravice. Platforme dela se mora obravnavati enako kot ostale delodajalce, hkrati pa je treba prepovedati agencijsko delo in delovanje podizvajalskih podjetij, ki zgolj zagotavljajo delovno silo drugemu podjetju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse