Monitoring zaveze

SPODBUJA NAJ SE DELAVSKO SODELOVANJE PRI (SO)UPRAVLJANJU, (SO)LASTNIŠTVU IN DOBIČKU PODJETIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je septembra 2022 obljubilo predlog zakona za udeležbo v delavskem lastništvu, ki bo omogočil vključevanje zaposlenih v lastništvo in odkup delnic od zunanjih lastnic_kov, a od takrat na tem področju ni bilo nobenega napredka.

Na novem ministrstvu za solidarno prihodnost je bila ustanovljena služba za ekonomsko demokracijo (namesto obljubljenega direktorata), ki naj bi se ukvarjala s tovrstnimi temami, a so njene aktivnosti trenutno še neznane.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zahtevamo širitev demokratičnih principov v ekonomsko sfero, in sicer s pomočjo ustrezne zakonske ureditve, ki bo spodbujala ekonomsko demokracijo in omogočila udeležbo delavk in delavcev pri delitvi dobička, delavsko (so)lastništvo in (so)upravljanje. Oblikujejo naj se različni finančni mehanizmi (državne subvencije, posojila SID banke, inovativni instrumenti za poslovne banke), ki bodo spodbujali vzpostavitev solastniških shem za zaposlene, notranje odkupe podjetij, v nekaterih primerih tudi pa tudi prednostne odkupe. Spodbujati je treba delavsko zadružništvo, socialno podjetništvo in druge oblike delavskega soupravljanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Dostojno delo in socialne pravice za vse