Monitoring zaveze

PREPOVE NAJ SE “POPOLDANSKO DELO” ZDRAVNIC IN ZDRAVNIKOV PRI ZASEBNIKIH IN RAZMEJI JAVNO TER ZASEBNO ZDRAVSTVO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Tudi leta 2023 niso bili sprejeti nikakršni ukrepi, s katerimi bi omejevali ali regulirali popoldansko delo v javnih zavodih zaposlenih zdravnikov_c. Konec leta so bili odpravljeni ukrepi, ki so dvojne prakse spodbujali, zato zavezo ocenjujemo kot nedotaknjeno in ne (več) prelomljeno.

Opombe

Vlada je v svojem odzivu zapisala, da je “omejitev popoldanskega dela realizirana, razmejitev vezana na vrednotenje, preverjanje podatkov o soglasjih še poteka - slaba odzivnost nekaterih bolnišnic oziroma njihovih svetov”, vendar ni jasno, na katerih ukrepih temelji ta ocena.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Prepove naj se delo zdravnic in zdravnikov iz javnega sektorja pri zasebnih izvajalcih in izvajalkah. Koncesije se morajo podeljevati izključno na podlagi dokazljivega javnega interesa. Podeljevanje javnega programa mora temeljiti izključno na lastnih kapacitetah izvajalk in izvajalcev. Zasebna zavarovanja morajo zagotavljati celoten paket storitev določene zdravstvene obravnave (vključno z zdravljenjem in rehabilitacijo). Prepovedati je treba delna zavarovanja, ki omogočajo preskakovanje vrst v javnem sistemu (na primer preglede in diagnostične storitve, ki omogočajo hitrejši dostop do operacije).

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo