Monitoring zaveze

DRŽAVA NAJ SE OPRAVIČI IZBRISANIM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Prejšnji predsednik države Borut Pahor se je februarja 2022 izbrisanim sicer opravičil tako v imenu države kot v svojem osebnem imenu, vendar pa trenutna vlada ni začela nobenih aktivnosti v smeri priprave zakona, ki bi brez časovne omejitve omogočil ureditev statusov vsem izbrisanim in jim tako povrnil dostojanstvo.

Predsednica republike je 20. oktobra 2023 na vlado poslala predlog zakonske ureditve statusa izbrisanih, pripravljenega s strani Mirovnega inštituta, Civilne iniciative izbrisanih aktivistov in Amnesty International Slovenije, zakonski predlog pa je bil podprt tudi s strani Društva izbrisanih prebivalcev Slovenije.

Opombe

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za notranje zadeve
  • Generalni sekretariat vlade RS
  • Sekretariat državnega zbora RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Vlada, Državni zbor RS in Predsednik RS naj se nemudoma opravičijo za izbris 25 671 oseb iz registra stalnega prebivališča z javno listino, v kateri naj brezpogojno priznajo kršitve človekovih pravic. Treba je sprejeti zakon, ki bo brez časovne omejitve omogočil ureditev statusov vsem izbrisanim in jim povrnil dostojanstvo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice