Monitoring zaveze

OKREPITI JE TREBA NADZORNE INSTITUCIJE NA PODROČJU KORUPCIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Zaveza je v fazi uresničevanja, saj je bilo v povezavi z okrepitvijo nadzornih institucij na področju korupcije izvedenih nekaj aktivnosti. Komisija za preprečevanje korupcije je pristopila k pripravi nove Resolucije o preprečevanju korupcije v Republiki Sloveniji. Priprava predloga novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije pa je zamaknjena na leto 2024.

Na policiji še dodajajo, da je bil na podlagi usmeritev in navodil ministra za notranje zadeve v policiji z dne 31. 1. 2023 izdelan načrt, v katerem so bile v 28 točkah opredeljene naloge za izboljšanje stanja odkrivanja in preiskovanja korupcije, in sicer tako z vidika ozaveščanja javnosti, krepitve sodelovanja z drugimi organi, proaktivnega pristopa k spremljanju korupcijskih tveganj in zaznavanju korupcije ter ukrepov za učinkovitejše preiskovanje kaznivih dejanj kot tudi zagotavljanja organiziranosti policije. Z načrtom so h krepitvi dela proti korupciji zavezane enote na vseh ravneh policije (generalni, regijski in lokalni).

Spremembe niso bile zaznane v povezavi s finančno in sistemsko okrepitvijo nevladnih organizacij na področju transparentnosti in boja proti korupciji ni bilo zaznanega napredka.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba politično neodvisnost in okrepitev KPK, NPU ter finančno in sistemsko podporo nevladnim organizacijam na področju transparentnosti in boja proti korupciji. Potrebna je priprava nove Resolucije o preprečevanju korupcije ter celovita prenova Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer skladno s priporočili nevladnih organizacij, mednarodne stroke in smernicami GRECO.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice