Monitoring zaveze

OMOGOČI NAJ SE ENAK DOSTOP DO OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO IN POSVOJITEV ZA SAMSKE OSEBE TER OSEBE V ISTOSPOLNIH PARTNERSKIH ZVEZAH

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti za uresničevanje te zaveze, saj čaka na odločitev ustavnega sodišča. Leta 2020 je bila vložena zahteva za oceno ustavnosti Zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, katere namen je odpraviti diskriminacijo samskih žensk in omogočiti enak dostop vsem ženskam do medicinsko podprte umetne oploditve.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Na podlagi ustavno varovane pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok so z zakonom opredeljeni zdravstveni ukrepi, s katerimi se ženski in moškemu pomaga pri spočetju otroka. Ta pravica mora biti priznana tudi samskim ženskam in ženskam v istospolnih partnerskih zvezah. Prav tako mora biti pravica do posvojitve priznana samskim osebam in osebam v istospolnih partnerskih zvezah.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice