Monitoring zaveze

POLITIČNO VPLIVANJE NA NEODVISNE INSTITUCIJE MORA BITI PREPOVEDANO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

V smeri depolitizacije neodvisnih institucij na sistemski ravni sta bili v mandatu trenutne vlade izvedeni dve aktivnosti, in sicer začetek postopka za spremembo ustave glede imenovanja sodnic_kov (sklep o začetku postopka je sprejel tudi državni zbor), ter vložitev Zakona o zaščiti prijaviteljev, ki je bil v državnem zboru sprejet 27. 1. 2023.

Glede vpliva in političnega poseganja v delo policije je bila decembra 2022, na prijavo takratne notranje ministrice Tatjane Bobnar, uvedena preiskava proti premieru Robertu Golobu, s strani KPK, zaradi zaznanih sumov kršitve zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, in sicer v povezavi z domnevnimi političnimi pritiski na delo policije v letu 2022. Hkrati predkazenski postopek glede kadrovanja v policiji poteka tudi pred tožilstvom in policijo. Zaradi poteka predkazenskega postopka je KPK preiskavo zoper premiera začasno prekinila. Do sprejema končne odločitve s strani drugih organov pregona in KPK ni mogoče podati končne ocene o tem, ali je šlo izpolnjevanje zaveze morda celo v nasprotno smer.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje
  • Generalni sekretariat vlade RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Vsakršno politično vplivanje na delo policije, tožilstva, sodstva in drugih neodvisnih institucij mora biti odločno sankcionirano. Prepovedati je treba vsakršno politično poseganje, ustrahovanje, napade, blatenje ali izvajanje pritiskov s strani političnih predstavnic in predstavnikov oblasti.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice