Monitoring zaveze

TAKOJ NAJ SE UDEJANJI VSE ODPRTE ODLOČBE USTAVNEGA SODIŠČA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti za uresničevanje te zaveze. Prav tako ni jasno, ali oz. kako to namerava storiti v bodoče.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje
  • Generalni sekretariat vlade RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Spoštovanje odločb Ustavnega sodišča RS ne sme biti v presoji vsakokratne oblasti, odločbe pa morajo biti uresničene v postavljenem roku. Nespoštovanje ustavnih odločb močno spodkopava vladavino prava ter vlogo te pomembne institucije.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vladavina prava in človekove pravice