Monitoring zaveze

UREDITI JE TREBA POSTOPEK ZA ODVZEM POSLANSKEGA MANDATA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

  1. oktobra 2023 je bil izveden javni posvet o reformi političnega sistema, kjer tema odvzema poslanskega mandata ni bila obravnavana.
    Cilj zaveze je slediti odločitvi ustavnega sodišča in zakonsko urediti sodno varstvo ob odvzemu poslanskega mandata. To je mogoče s spremembo Zakona o poslancih ali Zakona o funkcionarjih, kjer bi bila lahko enotna ureditev za vse funkcionarje (omejitev, odpoklici ipd.). Po navedbah ministrstva MJU pripravlja nov Zakon o funkcionarjih, ki bi nadomestil Zakon o funkcionarjih v državnih organih (ZFDO) iz leta 1990, vanj pa naj bi bile vključene tudi vsebine, povezane z možnostjo prenehanja poslanske funkcije. Informacij o časovnici vložitve nimamo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Trenutno postopek izvršljivosti odvzema mandata ni celostno urejen. 9. člen Zakona o poslancih sicer določa razloge za prenehanje mandata, vendar pa po mnenju Ustavnega sodišča RS iz leta 2015 poslanka ali poslanec nima ustreznega pravnega varstva na odločitev državnega zbora o odvzemu mandata, kar pomeni, da bi se lahko vrnil v poslanske klopi kljub nastopu razloga za prenehanje. Zato naj se upošteva odločitev ustavnega sodišča in v najkrajšem času zakonsko zagotovi primerno sodno varstvo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema