Monitoring zaveze

NUJNA JE REVIZIJA PROGRAMSKIH IN PROJEKTNIH RAZPISOV MZK

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Po razpoložljivih informacijah in navedbah odgovornih je Ministrstvo za kulturo organizacijam, ki so državo tožile zaradi spornih odločitev o programskem in projektnem financiranju, ponudilo možnost prekinitve sodnih postopkov in vnovične presoje pred strokovnimi komisijami. Strokovne komisije so po besedah ministrstva že obravnavale vseh 15 vlog in podale strokovna mnenja, na osnovi katerih je bilo devet prijaviteljev sprejetih v sofinanciranje, šest pa zavrnjenih. Na področju štiriletnih programskih razpisov so bili uspešni štirje od sedmih prijaviteljev, na področju štiriletnih projektnih razpisov pa je bilo uspešnih pet od osmih prijaviteljev. Odprtih oziroma nerazrešenih je še nekaj tožb na razpisu za programske vsebine medijev.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

eč visoko kakovostnih organizacij, medijev in kulturnih producentov je bilo mimo strokovnih kriterijev (zaradi očitne politične agende trenutne vlade) izločenih iz financiranja oziroma so prejeli bistveno zmanjšana sredstva. Med drugimi so bili oškodovani: Gledališče Glej, Zavod Maska, Delak center, Zavod Emanat, Mesto žensk, Nomad Dance Academy Slovenija, Gala Hala, Radio Študent itd. Vsem prizadetim organizacijam je treba v skladu s strokovnimi kriteriji zagotoviti sredstva za izvajanje njihovih programov.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture