Monitoring zaveze

ORGANIZACIJAM, KI ŠIRIJO SOVRAŠTVO IN NESTRPNOST, SE NE SME PODELJEVATI STATUSA DELOVANJA V JAVNEM INTERESU. DRUŠTVU ZA PROMOCIJO TRADICIONALNIH VREDNOT SE MORA TA STATUS TAKOJ ODVZETI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Ministrstvo za kulturo (MK) Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot po vseh nam dostopnih informacijah ni odvzelo statusa organizacije v javnem interesu.

Že v prejšnjem krogu monitoringa so ugotovili_e, da Ministrstvo “nima pravne podlage, da organizaciji, ki ji je bil dodeljen status v javnem interesu, le-tega odvzame, če izpolnjuje pogoje iz 2., 6., 10. in 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah.”

Na ministrstvu so na pobudo društva Asociacija sicer nedavno pripravili_e nov pravilnik o kriterijih za podeljevanje statusa v javnem interesu na področju kulture. Ta bistveno izboljšuje stanje, ki je pripomoglo k zlorabam podeljevanja statusa NVO v javnem interesu, saj bo naposled ob sprejetju kultura spet dobila veljaven pravilnik, s katerim bodo zaostreni tako kvalitativni kot kvantitativni kriteriji za pridobitev statusa. Pravilnik bo okrepil institut statusa organizacije v javnem interesu in pomagal preprečiti njegove zlorabe v prihodnosti, morebitne spremembe ZNOrg pa naj bi resornim ministrstvom v primeru podeljevanja javnih sredstev po novem lahko celo nalagale sprotno preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev statusa.

Vsa društva, ki jim je bil status podeljen leta 2021, bodo morala do konca marca 2023 predložiti poročilo za pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih ter program delovanja za prihodnji dve leti. Neizpolnjevanje novih obveznosti ali neustreznost poročila sta po zakonu o nevladnih organizacijah med možnimi razlogi, zaradi katerih lahko pristojno ministrstvo nevladni organizaciji odvzame status v javnem interesu, ni pa še jasno, ali bo pravilnik veljal tudi za nazaj in torej vodil v odvzetje statusa Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Društvo sestavljajo člani, ki so znani slovenski neonacisti in člani "Generacije Identitete", kot enega izmed svojih osnovnih ciljev pa navajajo prizadevanja za rasno čistost. Društvu je bil status podeljen izključno na podlagi političnih interesov. Delovanje in agenda društva sta v očitnem nasprotju z ustavo, zato je treba Društvu za promocijo tradicionalnih vrednot odvzeti status društva v javnem interesu na področju kulture in ga izbrisati iz registra društev.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture