Monitoring zaveze

PODPIRATI IN ZAŠČITITI JE TREBA NEODVISNO NOVINARSTVO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Na potrebe po nujni finančni podpori kakovostnemu profesionalnemu novinarstvu, še posebej v tiskanih medijih, se vlada odziva prepočasi in neuspešno.
Vlada ni vzpostavila interventnih ali sistemskih ukrepov zaščite in podpore kakovostnemu novinarstvu, medtem ko razmere na medijskem trgu in v lastništvu medijev resno ogrožajo obstoj in neodvisnost nekaterih splošno-informativnih dnevnih časopisov.

Predlog zakona o medijih, ki ga je Ministrstvo za kulturo 12. decembra 2023 poslalo v javno obravnavo, uvaja mehanizem državne pomoči medijem z novimi kriteriji, vendar besedila zakona ni razvidno, da bi bili obseg pomoči in posledično tudi učinki podpore kakovostnemu novinarstvu bistveno večji kot v okviru doslejšnjega projektnega financiranja programskih vsebin v medijih.

Vlada ni sprejela ukrepov, ki bi RTV Slovenija zagotovili sistemski vir zadostnega financiranja kakovostnega novinarstva in drugih dejavnosti, saj ni pripravila zakona, ki bi omogočil usklajevanje višine RTV prispevka z ekonomskimi kazalci. Hkrati pa v okviru veljavnega zakona ni sprejela odločitve, ki bi zagotovila dvig RTV prispevka in omogočila zadostno financiranje v letu 2024.

Predlog novele medijskega zakona po ocenah strokovne javnosti (novinarskih organizacij) poslabšuje možnosti za uveljavljanje mehanizmov zaščite avtonomije novinarjev_k in uredništev. Predlog zakona na primer določa, da so novinarji_ke in uredniki_ce v okviru programske zasnove medija in temeljnega akta izdajatelja neodvisni_e. Vendar namena in obveznih sestavin programske zasnove ne določa več v besedilu členov zakona, hkrati pa od izdajatelja medija ne zahteva več, da bi moral ob vpisu medija v razvid predložiti programsko zasnovo in temeljni akt.

Ministrstvo za kulturo tudi ni uporabilo predloga novega zakona o medijih, da bi predpisalo ali spodbudilo nove mehanizme zaščite novinarske in uredniške avtonomije, ki jih vrsto let predlagajo novinarske organizacije in kolektivi. Na primer tako, da bi uvedlo obveznost izdajatelja medija, da sprejme in uveljavlja uredniški statut z namenom urejanja razmerij med uredništvom in izdajateljem, z določili o načinu razreševanja morebitnih nesoglasij vred.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za pravosodje
  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje
  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

S spremembo medijske zakonodaje je treba zagotoviti finančno podporo kakovostnemu profesionalnemu novinarstvu, ki je zavezano javnemu interesu, ter določiti mehanizme učinkovite zaščite avtonomije uredništev. Vse oblike napadov in zastraševanja novinark in novinarjev ter drugih medijskih delavk in delavcev je treba dosledno kaznovati.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture