Monitoring zaveze

SKRAJŠATI JE TREBA ČAKALNE VRSTE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Kljub stališču vlade, da je sprejela nujne ukrepe in finančne spodbude za takojšnje skrajšanje čakalnih dob in povečanje dostopnosti do osebne_ga zdravnice_ka, se je stanje v zadnjem letu poslabšalo. Več ljudi na posege in obravnave čaka nedopustno dolgo, raste tudi število oseb brez izbrane_ga osebne_ga zdravnice_ka. Decembra 2023 sprejeti Zakon o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin ne vsebuje konkretnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob; te MZ napoveduje z uredbo. Ker besedilo uredbe še ni dostopno, zavezo za zdaj ocenjujemo kot zastalo.

Opombe

Ponovno se govori o prečiščevanju čakalnih seznamov in odpravi nekaterih stopenj nujnosti, kar po naši oceni niso ukrepi, ki bi dejansko pomagali čakajočim pacientom_kam. V javnosti se pojavlja vse več pričevanj o težavah z izbrisi s čakalnih seznamov oz. izbrisih napotnic, čeprav so bile vpisane na čakalne sezname.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Čakanje na pregled v primarnem zdravstvu ne sme biti daljše od enega tedna, na pregled pri specialistu in diagnostiko pa ne daljše od enega meseca. Takojšnji ukrepi za doseganja tega cilja so izmera in boljša izraba obstoječih kadrovskih kapacitet, boljša delitev dela med izvajalskimi ustanovami in znotraj teh ustanov, boljša organizacija dela, zagotovitev dodatnih sredstev za najbolj deficitarna področja in spodbudno plačilo za opravljeno delo nad normativi. K skrajšanju čakalnih dob lahko pomembno prispeva tudi ustavitev privatizacije zdravstva ter uresničevanje točk 1 do 5 tega programa, ki krepijo javno zdravstvo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo