Monitoring zaveze

POVEČATI JE TREBA OBSEG ŠTIPENDIRANJA V KULTURI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Ministrstvo za kulturo je za leto 2023 uveljavilo nov, skupen razpis za štipendije na štirih področjih ustvarjalnosti. V njem je izenačilo višino štipendij po področjih s tisto, ki je doslej na področju vizualnih umetnosti veljala za najvišjo. Hkrati je povišalo starostno opredelitev za mlade ustvarjalce_ke, do državne štipendijske podpore pa lahko dostopajo ustvarjalci_ke iz vseh starostnih skupin. V primerjavi s preteklim razpisom je ministrstvo povišalo število štipendij na področju uprizoritvenih umetnosti, to pa ne velja za področji glasbe in intermedijskih umetnosti, kjer jih je v primerjavi s preteklim razpisom znižalo. Za leto 2024 še čakamo objavo razpisa. Januarja 2023 je bil objavljen razpis za delovne štipendije za samozaposlene v kulturi, pri čemer je skupen razpoložljiv znesek za ta namen ostal enak, zvišal pa se je znesek posamezne štipendije s 3.000 na 5.000 evrov bruto. S tem se je zmanjšalo okvirno število razpoložljivih štipendij s 53 na 31. Cilj financiranja tretjine samozaposlenih v kulturi se tako izmika in oddaljuje.
Ministrstvo je objavilo tudi razpis za štipendiranje dodiplomskega študija v tujini, za katerega pa je namenjeno manj sredstev kot na razpisu leta 2022. Razpisa za podiplomski študij ni bilo, na razpis za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi pa še čakamo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba dodatno neposredno financiranje ustvarjalcev v obliki okrepitve štipendijske politike za samozaposlene v kulturi. Obstoječa sredstva, namenjena štipendijam za samozaposlene v kulturi, je treba zvišati v tolikšni meri, da bo s štipendijami možno financirati aktivnosti vsaj tretjine samozaposlenih v kulturi.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture