Monitoring zaveze

SLOVENSKI TISKOVNI AGENCIJI (STA) SE MORA ZAGOTOVITI POVRAČILO ŠKODE, KI JO JE UTRPELA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Aktualna vlada je decembra 2022 odpravila sporno uredbo o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA), s katero je prejšnja vlada uvedla financiranje javne službe STA “na kos” (torej po številu objavljenih novic in fotografij). Takšna uredba je dopuščala Uradu Vlade RS za komuniciranje (Ukom) možnost arbitrarne odločitve, katere vsebine, opravljene v okviru javne službe, bo financirala in katerih ne. Po tem, ko je nova vlada odpravila sporno uredbo, je financiranje STA ponovno urejeno na podlagi zakona z letno pogodbo med STA in Ukomom. S tem je sicer odpravljena škodljiva ureditev, hkrati pa je zagotovljeno stabilno financiranje, a povračilo škode, ki jo je STA utrpela zaradi neplačevanja javne službe pod prejšnjim vodstvom Ukoma v trajanju več kot 300 dni, ni urejeno.

Jasne namere, da bi nova vlada načrtovala poravnavo škode zaradi finančnega izčrpavanja STA pod prejšnjo vlado, ki je privedlo do odhoda številnih sodelavcev, prodaje terjatev, stroškov premostitvenih kreditov in drugih stroškov, ali da bi vložila kazensko ovadbo ali odškodninsko tožbo zoper odgovorne osebe, ni omenjene. Ministrica za kulturo je v odgovoru na novinarsko vprašanje povedala, da trenutno nimajo podatkov, da bi v povezavi s STA kdorkoli, povezan s prejšnjo vlado, oškodoval državno premoženje.

V zvezi s tem sicer poteka revizija računskega sodišča, ki ugotavlja, ali so vlada, Ukom in STA v obdobju od začetka 2019 do junija 2022 zagotavljali pogoje za učinkovito opravljanje javne službe informiranja.

Še vedno je odprt tudi sodni postopek, ki ga je sprožila STA leta 2021, da bi spodbijala veljavnost sporne uredbe prejšnje vlade in dosegla tekoče financiranje. V novembru 2021, torej še v mandatu prejšnje vlade, je po več kot 300 dneh prekinitve steklo financiranje STA “na kos”, sporna uredba pa je ostala v veljavi. Nekaterih odprtih postavk Ukom ni poravnal. V STA vztrajajo pri tožbi tudi po tem, ko je nova vlada odpravila sporno uredbo. Pričakujejo, da bo sodba, ko bo postopek pred sodiščem zaključen, razrešila dvome glede preostalih neporavnanih obveznostih Ukoma, nastalih pod prejšnjo vlado. Novo vodstvo Ukoma ni pogojevalo sklenitve pogodbe o financiranju STA v letu 2023 z odstopom od tožbe.

Glede kazenske odgovornosti za finančno izčrpavanje STA teče le postopek na podlagi kazenske ovadbe, ki jo je maja 2021 zoper takratnega direktorja Ukoma Uroša Urbanijo vložila Pravna mreža za varstvo demokracije. Decembra 2022, torej leto in pol od vložene kazenske ovadbe, je policija začela preiskavo suma kaznivega dejanja zlorabe položaja in Urbanijo povabila na zaslišanje.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo
  • Urad vlade za komuniciranje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Zaradi nezakonitega, sistematičnega in namernega finančnega izčrpavanja s strani vlade in UKOM se mora popraviti škoda, ki je bila storjena STA, vsi vpleteni v uničevanje agencije pa morajo odškodninsko in kazensko odgovarjati.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture