Monitoring zaveze

ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Ministrstvo je podpisalo nove petletne pogodbe z NVO, ki delujejo na naslovu Metelkova 6, in s tem za NVO s statusom v javnem interesu zagotovilo nadaljnjo uporabo teh prostorov, sočasno pa umaknilo tožbe. Pogodbe so usklajene z zakonodajo, kar pomeni, da uveljavljajo številne omejitve, ki ne zadovoljujejo potreb organizacij z Metelkove 6, ki so bile prej bolje zaščitene. Ministrstvo se je sicer zavezalo k investicijam v stavbo na Metelkovi 6, a začetek procesa še čakamo.

Navkljub zavezi vseh treh vladnih strank, nenehnim pozivom Vladi RS, Ministrstvu za solidarno prihodnost, ki je prevzelo reševanje položaja skupnosti PLAC, kljub dogovoru z Ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesecem, ki je rešitev obljubil že pred več kot pol leta, skupnost PLAC še vedno ni prejela nobenega odgovora ali predloga rešitve v zvezi z njihovim statusom oziroma v zvezi s prihodnostjo delovanja tega avtonomnega prostora. Celostnega odgovora in bistvenega napredka pri zagotavljanju nadomestnih prostorov za kulturne in socialne programe, ki so potekali v Avtonomnem centru Rog, ni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Avtonomni, nekomercialni prostori ustvarjanja in druženja so ključni za živo kulturo. Vlada se mora zavezati zaščiti vseh obstoječih tovrstnih prostorov in podpori pri vzpostavljanju novih. Stavbo na Metelkovi 6 v Ljubljani, kjer so leta delovale številne kulturne in nevladne organizacije, mora ministrstvo za kulturo trajno nameniti nevladnemu sektorju. Za kulturne in socialne programe, ki so potekali v Avtonomnem centru Rog, je treba v najkrajšem času zagotoviti primerne nadomestne prostore.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture