Monitoring zaveze

ZAŠČITITI JE TREBA AVTONOMNE PROSTORE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo je sprožilo procese za zaustavitev sodnih postopkov zoper organizacije na Metelkovi 6, ni pa jih tudi zaustavilo. Uporabniki_ce naj bi sočasno že prejeli nove pogodbe za rabo prostorov, ki zaradi zakonskih omejitev ne rešujejo vseh njihovih potreb, razveljavljajo pa tudi pogoje, ki so jih ščitili pred napadi države. Čeprav so se vse koalicijske stranke pred volitvami zavezale najti nadomestne prostore za uporabnike_ce Avtonomne tovarne Rog, pa do sedaj ni bilo zaznati nobenih ukrepov. Prav tako ministrstvo za kulturo na del vprašanja, ki se nanaša na specifičen primer Roga, ni odgovorilo.

Med tem je v Ljubljani v dolgotrajno zapuščeni stavbi v javni lasti vzniknil avtonomni prostor Plac, ki so ga politiki_čarke koalicijskih strank javno načelno podprli, a so desetine uporabnic_kov od DUTB (danes SDH), torej družbe v državni lasti, istočasno prejele_i tožbe. Do formalnih pogovorov kljub obljubam ni prišlo, med neformalnimi pogovori pa je vladna stran od avtonomne skupnosti zahtevala formalizacijo pred preklicem tožbe in nadaljnjimi pogajanji, kar nakazuje na naklepno izsiljevanje in nerazumevanje pomena avtonomnih skupnosti.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za kulturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Avtonomni, nekomercialni prostori ustvarjanja in druženja so ključni za živo kulturo. Vlada se mora zavezati zaščiti vseh obstoječih tovrstnih prostorov in podpori pri vzpostavljanju novih. Stavbo na Metelkovi 6 v Ljubljani, kjer so leta delovale številne kulturne in nevladne organizacije, mora ministrstvo za kulturo trajno nameniti nevladnemu sektorju. Za kulturne in socialne programe, ki so potekali v Avtonomnem centru Rog, je treba v najkrajšem času zagotoviti primerne nadomestne prostore.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture