Monitoring zaveze

ZLORABE TELEKOMA SLOVENIJE ZA POLITIČNO MOTIVIRANE INVESTICIJE JE TREBA SANKCIONIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vladna koalicija si je z nekaterimi potezami doslej prizadevala uresničiti to zavezo. Novembra 2023 so bili objavljeni ugotovitve in sklepi vmesnega poročila pristojne preiskovalne komisije Državnega zbora, ki med drugim ugotavlja politično odgovornost nosilk_cev javnih funkcij zaradi suma nezakonitega vplivanja na upravo in nadzornice_ke Telekoma Slovenije v obdobju pred in med državnozborskimi volitvami 2022 za sklenitev več različnih poslov na področju medijev. Sklepom preiskovalne komisije sledi tudi sklep Državnega zbora.

Vmesno poročilo državnozborske preiskovalne komisije uporablja izraz “prakse obvodnega financiranja” političnih strank in njihovih volilnih kampanj, ko med drugim opisuje primere politične zlorabe Telekoma Slovenije za ekonomsko neupravičene medijske posle.

Skladno s sklepom Državnega zbora je preiskovalna komisija zoper nekdanja predsednika uprave Telekoma Slovenije pristojnim organom kazenskega pregona naznanila sume storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja in omogočanja neupravičene pridobitve velike premoženjske koristi poslovnim subjektom, povezanim s stranko SDS, s čimer naj bi oba nekdanja predsednika uprave oškodovala družbo Telekom Slovenije v večinski državni lasti.

Na sistemski ravni vlada s predlogom zakona o medijih, ki ga je 12. decembra 2023 poslala v javno obravnavo, uvaja nove mehanizme za zagotavljanje upravičenosti in transparentnosti financiranja medijev iz javnih sredstev ter državnega oglaševanja v medijih, kar vključuje oglaševanje podjetij v državni lasti in pod državnim nadzorom, kot je Telekom Slovenije. Hkrati predlog zakona o medijih vključuje določila, po katerih bo medijem, ki so pod neposrednim ali posrednim prevladujočim vplivom političnih strank, onemogočen dostop do državnih pomoči.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije
  • Državni zbor Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Odpraviti in sankcionirati se mora zloraba Telekoma Slovenije, ki je v večinski državni lasti, za politično motivirane in poslovno zgrešene investicije v medije. Zahtevamo takojšnje preiskave pristojnih institucij glede investiranja in poslovanja Telekoma Slovenije na področju medijev. Preveri naj se ustreznost poslovnih odločitev na tem področju od začetka investiranja do danes. Ugotovi naj se, kdo so odgovorne osebe v Telekomu Slovenije in povezane osebe v političnem prostoru, zoper njih pa naj se zaradi zlorab moči in oškodovanja državnega podjetja sprožijo postopki pred pristojnimi organi. Računsko sodišče naj podrobno razišče, pod kakšnimi pogoji je Telekom Slovenije prodal televizijski program Planet TV sedanjemu madžarskemu lastniku ter pod kakšnimi pogoji je bila sprejeta odločitev o izplačevanju oglaševalskega denarja mimo veljavnih ekonomskih meril.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Svoboda medijev in kulture