Monitoring zaveze

ZDRAVSTVENE STORITVE JE TREBA STANDARDIZIRATI IN JIM DOLOČITI CENO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada tudi leta 2023 ni izvedla nobene aktivnosti v smeri uresničevanja te zaveze. Namesto glasno napovedane reforme celotnega sistema in prestrukturiranja ZZZS se zdaj nakazujejo posamezni ukrepi, za katere pa še ne moremo ocenjevati, če bodo delovali v smeri standardizacije storitev in aktivnejše vloge ZZZS.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje
  • Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

ZZZS se mora iz pasivnega razdeljevalca sredstev spremeniti v aktivnega kupca zdravstvenih storitev. Javnim zdravstvenim zavodom je treba zakonsko določiti večjo poslovno samostojnost in spremljajočo odgovornost za upravljanje s kadrovskimi in materialnimi viri.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo