Monitoring zaveze

UVEDBA SISTEMSKEGA VIRA FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V OBLIKI PROGRESIVNEGA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Do danes razen nekaj omemb ministra za finance o vpeljavi progresivnega nepremičninskega davka v letu 2023 na tem področju ni bilo konkretnih aktivnosti.

Glede na sporočila za medije po koalicijskem vrhu pa lahko sklepamo, da se vlada zavestno odmika od uvedbe progresivnega nepremičninskega davka kot sistemskega vira financiranja, saj se omenja, da bodo po letu 2026 začeli z zagotavljanjem 100 milijonov evrov proračunskih sredstev letno za stanovanjsko gradnjo, pri čemer se davka sploh ne omenja. Ta sredstva bodo za javne stanovanjske sklade povratna, obenem pa je potrebno opozoriti, da 100 milijonov povratnih sredstev na leto ne zadostuje niti za tretjino izgradnje obljubljenega števila - 3000 stanovanj letno. Vsa ostala sredstva bodo morali torej skladi iskati sami na finančnih trgih.

Opombe

Načrte ministrstvo za finance zaenkrat komunicira le s pomočjo službe za odnose z javnostmi preko prispevkov v nekaterih časopisih, medtem ko je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti posredovalo le skopo prezentacijo s površnim orisom novega modela stanovanjske preskrbe, iz katerega ni bilo povsem jasno, kako naj bi ta deloval.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Sistemski vir financiranja je nujna osnova za trajnostno naslavljanje stanovanjske problematike. Zagotovi naj se z vpeljavo progresivnega nepremičninskega davka, ki predvideva višjo obdavčitev za prazna stanovanja, luksuzne nepremičnine ter morebitno tretjo in vse naslednje nepremičnine. Ta davek bo spodbujal aktivacijo stanovanj, odvračal od razumevanja stanovanja kot investicije ter ustvarjal bolj pravično družbo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja