Monitoring zaveze

TREBA JE ZAGOTOVITI USTREZNE KAPACITETE ZA ŠTUDENTKE IN ŠTUDENTE TER STAREJŠE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Zaenkrat ni informacij, da bi vlada resno pristopila k povečevanju kapacitet. Nadaljuje sicer pripravo študentskega doma na Roški, ki ga obljubljajo že skoraj desetletje in naj bi bil zaključen okoli leta 2027. Drugi projekti izgradnje študentskih domov še niso definirali. Nekaj truda vlagajo v obnovo obstoječih študentskih kapacitet, kar je sicer pomembno, a obenem pomeni, da je med obnovo na voljo še manj študentskih postelj. Še vedno ni jasno tudi, kaj se bo po obnovi zgodilo z Akademskim kolegijem, v zvezi s katerim bi morala dogovor doseči mesto in država.

Na MDDSZEM so že v začetku leta 2023 pojasnjevali, da so pričeli s pripravami “na prenovo regulatornega okvira standardov gradnje in oskrbe v oskrbovanih stanovanjih”. A ker do danes s prenovo še niso pričeli, zavezo označujemo za nedotaknjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Te morajo temeljiti na javni preskrbi ter zagotavljati kakovostne prostore, vsebine in ustrezne lokacije. Premajhno število postelj v študentskih domovih poglablja razlike v dostopnosti do izobrazbe za tiste, ki prihajajo iz periferije, zato naj se odpravi manko javnih dijaških in študentskih domov. Pri stanovanjski preskrbi za starejše je nujno treba slediti sodobnim smernicam dolgotrajne oskrbe v skupnosti. Spodbuja naj se razvoj alternativnih oblik bivanja starejših, kot je na primer sobivanje. Poveča naj se ponudba javnih najemnih oskrbovanih stanovanj.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja