Monitoring zaveze

BREZDOMNIM JE TREBA ZAGOTOVITI DOSTOP DO STANOVANJ, KI NI POGOJEN S SODELOVANJEM V DRUGIH PROGRAMIH SOCIALNE POMOČI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada od nastopa mandata ni izvajala aktivnosti, ki bi sledile izpolnjevanju zaveze.

Opombe

Število brezdomnih se iz leta v leto veča, po podatkih Kraljev ulice število na nacionalni ravni že presega 10.000. Vse več je nevidnega brezdomstva tudi pri mladih, ženskah in družinah. Počasne reakcije in novi modeli stanovanjske preskrbe, ki se kujejo na ministrstvu za finance, bodo zahtevali višje najemnine, obenem pa ponujali bistveno manj varnosti kot javna neprofitna stanovanja.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Uvede naj se mehanizem ‘najprej stanovanje’, ki je najučinkovitejši pristop za odpravo brezdomstva. Brezdomnim naj se omogoči takojšen dostop do stalne namestitve, ki ni pogojen s sodelovanjem v drugih programih socialne pomoči. Obenem je treba uporabnicam in uporabnikom zagotoviti primerno podporo glede na njihove potrebe in izzive.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja