Monitoring zaveze

NAJEMNI TRG JE TREBA OSTREJE REGULIRATI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Konkretnih predlogov ukrepov na tem področju regulacije najemnega trga še ni, čeprav Ministrstvo za solidarno prihodnost zatrjuje, da so nekateri ukrepi načrtovani za prihodnje leto. Majhen del zahteve jei regulacija kratkoročnega oddajanja, ki zaenkrat še najbolj obeta, saj na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pripravljajo nov zakon o gostinstvu, s katerim bi omejili kratkoročne oddaje preko platforme Airbnb. V medijih so bili predstavljeni nekateri predlogi, ki bi lahko resno omejili kratkoročno oddajo, a zaenkrat še niso dorečeni z vsemi deležniki, zato nas skrbi, da bodo pred sprejemom zakona ukrepi še precej omiljeni. Prav tako zakon ne bo mogel zadev primerno reševati, ne da se hkrati uvede še strog inšpekcijski nadzor. Ker so omenjena prizadevanja res zgolj majhen delček zaveze in ker ni na področju najemnega trga še nobenih resnih predlogov za njegovo regulacijo in povečan nadzor, je zaveza v največjem delu še zmeraj nedotaknjena, zato jo kot tako tudi označujemo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba podrobno spremljanje stanja na najemnem trgu, okrepljen inšpekcijski nadzor in visoke kazni za oddajanje na črno. Določi naj se maksimalno dovoljeno rast najemnin v določenem časovnem obdobju, vzpodbuja dolgoročna in stabilna najemna razmerja, poveča kapacitete in prisotnost inšpekcijskih organov, omeji platforme za kratkoročno oddajo stanovanj ter zapolni prazna stanovanja. Za pomoč najemnikom in mediacijo sporov z najemodajalci naj se uvede lokalne stanovanjske svetovalnice.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja