Monitoring zaveze

ODPRAVITI JE TREBA ENERGETSKO REVŠČINO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Nekatere dejavnosti, ki trenutno potekajo na tem področju, so koraki k izpolnjevanju zaveze. Vlada je 30. 11. 2023 sprejela nov akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine, kar je pomemben ukrep, vendar je treba načrt še uresničiti. Prav tako je korak v pravo smer napoved novih razpisov Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine, tako kot tudi izvajanje trenutno odprtih razpisov za podporo. Vendar pa potez, ki bi vodile k priznavanju pravice prebivalcev in prebivalk do osnovnih energetskih storitev in potreb, kot sta ustrezno toplo in razsvetljeno stanovanje ter zagotavljanje delovanja osnovne električne in elektronske opreme, še nismo zaznali.
Obenem nas skrbita opustitev polne regulacije cen električne energije in uvedba zgolj delne regulacije, posledic katere še ne moremo oceniti, a lahko predvidimo, da se bo uporaba električne energije za veliko večino podražila ter dodatno obremenila najbolj ranljiva gospodinjstva. Prav tako skrb vzbuja nov sistem obračunavanja omrežnine, ki bo stopil v veljavo z junijem 2024 (v celoti pa bo implementiran z letom 2026), in bo zelo verjetno že omenjena gospodinjstva še dodatno obremenil.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Nemudoma naj se naslovi problem energetske revščine tako, da se zagotovijo višja sredstva za energetsko obnovo gospodinjstvom, ki jih pesti energetska revščina. Obenem naj se prične celostno naslavljati problematike in iskati sektorsko povezane strukturne rešitve, ki segajo na področja energetske, socialne, pokojninske, stanovanjske, davčne, zaposlovalne in zdravstvene politike.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja