Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNE NEENAKOSTI V ZDRAVSTVU

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada oz. Ministrstvo za zdravje sta od začetka mandata, predvsem zaradi pritiskov sindikatov, sprejela nekaj parcialnih rešitev, predvsem za zvišanje plač nekaterih poklicnih skupin v določenih plačnih razredih. Na plačna nesorazmerja so do neke mere vplivali tudi ukrepi v zvezi z minimalno plačo, zlasti v korist delavcev v zdravstvu v najnižjih plačnih razredih (skupina J). Kljub napovedim posebnega plačnega stebra za zdravstvo znotraj sistema plač javnih uslužbencev ter reforme dela javnih zdravstvenih zavodov še ne moremo govoriti o sistemskem zmanjševanju plačnih neenakosti, o čemer jasno pričajo tudi napovedane stavke in protesti delavcev in delavk v zdravstveni negi.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Sprejeti je treba novo kolektivno pogodbo, ki bo zmanjšala veliko nesorazmerje med najvišjimi in najnižjimi prejemki in omogočala fleksibilnejše nagrajevanje zaposlenih glede na količino opravljenega dela.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo