Monitoring zaveze

ZMANJŠATI JE TREBA PLAČNE NEENAKOSTI V ZDRAVSTVU

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada oz. Ministrstvo za zdravje sta od začetka mandata, predvsem zaradi pritiskov sindikatov, sprejela nekaj parcialnih rešitev, predvsem za zvišanje plač nekaterih poklicnih skupin v določenih plačnih razredih. Na plačna nesorazmerja so do neke mere vplivali tudi ukrepi v zvezi z minimalno plačo, zlasti v korist delavcev v zdravstvu v najnižjih plačnih razredih (skupina J). Trenutno potekajo pogajanja o vzpostavitvi posebnega plačnega stebra za zdravstvene delavce, vendar je izhod nepredvidljiv, še zlasti če bo prišlo do neskladij z drugimi plačniomi stebri in posledičnim nasprotovanjem drugih poklicnih skupin.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zdravje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Sprejeti je treba novo kolektivno pogodbo, ki bo zmanjšala veliko nesorazmerje med najvišjimi in najnižjimi prejemki in omogočala fleksibilnejše nagrajevanje zaposlenih glede na količino opravljenega dela.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopno javno zdravstvo