Monitoring zaveze

POTREBNA JE CELOVITA PRENOVA STANOVANJSKEGA SKLADA TAKO, DA TA POLEG ENERGETSKE PRENOVE VKLJUČE TUDI FUNKCIONALNO PRENOVO IN POTRESNO SANACIJO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Prizadevanja za uresničevanje te zaveze še niso vidna. V koalicijski pogodbi je vlada obljubila zgolj strategijo in smernice s ciljem povečanja energetske učinkovitosti, potresne varnosti stavb in odprave arhitektonskih ovir v večetažnih večstanovanjskih stavbah. Za prenovo so obljubili ustrezna povratna in nepovratna sredstva EU, načrt in smernice pa naj bi pripravili “v sodelovanju med državno in lokalno skupnostjo, civilno družbo ter gospodarstvom”. V iniciativi Glas ljudstva nismo bili obveščeni o kakršnem koli dogajanju na tem področju, kar bi sicer kot velik del civilne družbe vsekakor pričakovali.

Z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo dobili informacijo, da se v naslednjih letih načrtujejo sredstva za prenovo zgolj tistih objektov, ki so v javni lasti. Za prenovo fonda zasebnih stanovanj pa je podpora zaenkrat le na idejni ravni, za njo pa še niso zagotovili potrebne finančne podlage.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za infrastrukturo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Na sistemski ravni je treba urediti mehanizme celovite obnove dotrajanega stanovanjskega sklada, ki v Sloveniji še vedno predstavlja večino stanovanj, tako, da ta poleg energetske prenove vključi tudi funkcionalno prenovo in potresno sanacijo. Za tovrstne namene je treba zagotoviti ustrezne smernice ter povratna in nepovratna sredstva.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja