Monitoring zaveze

STANOVANJE NAJ POSTANE USTAVNO ZAGOTOVLJENA PRAVICA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Vlada ni izvedla nobene aktivnosti, usmerjene v uresničevanje te zaveze, prav tako pa ne kaže nobenih znakov, da to namerava storiti. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sicer opozarja, da bi bilo treba najprej zagotoviti materialne pogoje za ureditev področja, s čimer verjetno mislijo dovolj velik fond javnih neprofitnih stanovanj. A velja opozoriti, da bi tudi ob ustreznem vlaganju v neprofitno stanovanjsko gradnjo trajalo več (deset) let, da bi zagotovili zadostno število stanovanj. Hkrati je vlaganje v neprofitna stanovanja, dokler pravice do stanovanja ne zapišemo v ustavo, odvisno od vsakokratne vlade oz. dnevne politične muhavosti.

Opombe

Kako zelo je to problematično, je še posebej očitno danes, ko je na oblasti vlada, ki naj bi bila izjemno naklonjena odpravljanju stanovanjske problematike, a za gradnjo stanovanj namenja zanemarljive vsote. Če jim bo dolgoročno uspelo zagotoviti zadostna sredstva in stanovanja, še ni jasno, gotovo pa tovrstni materialni pogoji ne bodo zagotovljeni do konca mandata, zato obljuba verjetno ne bo izpolnjena.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za solidarno prihodnost
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Primerne bivanjske razmere je treba opredeliti kot človekovo pravico, zato naj se v Ustavo zapiše: "Primerno bivališče je osnovna človekova pravica. Država je dolžna zagotoviti dostojne bivanjske pogoje vsem prebivalkam in prebivalcem."

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja