Monitoring zaveze

IZOBRAŽEVALNI SISTEM MORA BITI LOČEN OD POLITIKE, CERKVE ALI DRUGIH ZUNANJIH INTERESOV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Sestava šolskih svetov je bila z Zakonom za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države z dne 21. 7. 2022 vrnjena v prejšnje stanje. To pomeni, da so v svetu po trije predstavniki_ce ustanovitelja in staršev ter pet predstavnic_kov zaposlenih, v srednjih šolah pa še dva_e dijaka_inji. MVI navaja, da so že skoraj vse šole prejele nove ustanovitvene akte, nekaj pa jih je še v usklajevanju.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Zagotoviti je treba avtonomijo izobraževanja. Sestava šolskih svetov naj se vrne v prejšnje stanje, odločilno mnenje o imenovanju ravnateljic in ravnateljev pa morajo imeti zaposlene in zaposleni.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti