Monitoring zaveze

JAVNO IZOBRAŽEVANJE MORA OSTATI BREZPLAČNO, V ZASEBNIH ŠOLAH PA NAJ BODO FINANCIRANI SAMO OBVEZNI PROGRAMI

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

MVI je odgovorilo, da je DZ v času prejšnje vlade sprejel novelo ZOFVI, ki je zagotovila 85-odstotno proračunsko sofinanciranje razširjenega OŠ programa. Sklicuje se na sodbo Ustavnega sodišča RS o financiranju zasebnih šol. O aktivnostih na tem področju v mandatu sedanje vlade MVI ne poroča. Prav tako javnosti ni znano, ali na tem področju kaj pripravlja strokovna skupina za pripravo nove bele knjige za prenovo vzgoje in izobraževanja.

MVZI od januarja 2023 pripravlja novelo visokošolskega zakona, ki bi lahko posegla tudi v sistem koncesij in v že podeljene koncesije zasebnim visokošolskim zavodom. Po prvem sklopu razprav deležniške delovne skupine MVZI v prvi predlog izhodišč za prenovo visokošolske zakonodaje avgusta ni vključilo predlogov na področju koncesij. Vse do konca leta 2023 znotraj delovne skupine ni bilo jasno, kakšna stališča ministrstvo sploh ima na tem področju. Tudi septembra 2023 sprejeta novela ZviS-M, ki je opredelila visokošolsko javno službo (kar 12 let potem, ko je to zahtevalo US), ne vsebuje prenove regulacije koncesij, čeprav gre za sorodno temo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Javno šolstvo mora ostati brezplačno. Ustaviti se mora ustanavljanje novih javnih visokošolskih zavodov in univerz, ki ne dosegajo mednarodnih standardov, ter podeljevanje državnih koncesij in financiranje zasebnih visokošolskih organizacij za programe, ki jih izvajajo javni zavodi. Zasebni šolski zavodi naj bodo s strani države financirani samo za izvajanje obveznega programa.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti