Monitoring zaveze

POVEČATI JE TREBA OBSEG DRŽAVNIH ŠTIPENDIJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: DELNO IZPOLNJENA

Vlada je uskladila višino štipendij od junija do konca leta 2022. Ob pripravi proračuna za leto 2024 je predvidela, da ne bo uskladitve višine štipendij z inflacijo za leto 2023, nato je bil pod pritiskom civilne družbe in opozicije izglasovan amandma o polni uskladitvi. Kljub temu to pomeni samo ohranjanje vrednosti štipendij in ne njihovega realnega dviga. Vladna zaveza se torej v tem delu ne uresničuje.

Po podatkih MDDSZEM pa je novelacija ZUPJS povečala število upravičencev_k do državnih štipendij na dva dodatna dohodkovna razreda. Napovedana je tudi združitev oz. neizključevanje državne in Zoisove štipendije. V tem delu se povečuje dostopnost državnih štipendij in se vladna zaveza uresničuje, ni pa se povečala dostopnost Zoisove štipendije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Povečati je treba vlogo državnih štipendij, saj država z njimi vlaga v znanje in razvoj, hkrati pa državne štipendije dijakinjam in dijakom ter študentkam in študentom predstavljajo pomemben socialni transfer, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja socialno najšibkejšim. Vzpostaviti je treba preglednejši, dostopnejši in pravičnejši štipendijski sistem.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti