Monitoring zaveze

VRTCI MORAJO BITI BREZPLAČNI IN DOSTOPNI VSEM OTROKOM

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Zaveza ni izpolnjena, vrtci niso brezplačni in niso dostopni vsem otrokom. Vrtci so se v zadnjem letu celo podražili, za kar so sicer neposredno odgovorne občine, ampak pristojno ministrstvo oz. vlada nista sprejela nobenega ukrepa, da bi preprečila podražitev ali pa povišala subvencije za vrtce. Namesto da bi bili vrtci torej vedno bolj dostopni oz. celo brezplačni, kot je bilo obljubljeno, se je zgodilo obratno, zato zavezo ocenjujemo kot prelomljeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Vsem otrokom se mora zagotoviti predšolsko vzgojo in mesto v javnih vrtcih, ki morajo biti brezplačni.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti