Monitoring zaveze

ZAGOTOVITI JE TREBA INVESTICIJE ZA REŠEVANJE PROSTORSKIH STISK UNIVERZ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije delno izvaja obsežen program investiranja v visokošolsko infrastrukturo iz programov: za pravičen prehod, za okrevanje, iz tekoče finančne perspektive in proračuna. Vendar 57 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost ni preusmerilo iz prenove strokovnega izobraževanja v dodatne investicije v reševanje prostorske stiske javnih fakultet in akademij.

Razširitev kosovnega financiranja visokega šolstva s sredstvi za investicije še ni implementirano, ga pa je možno pričakovati z novim visokošolskim zakonom, ki ga bo resorno ministrstvo začelo pripravljati januarja 2023.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Razširi naj se kosovno financiranje z dodatnimi sredstvi za investicije, kar bo omogočalo reševanje prostorskih stisk visokošolskih zavodov. Spremeniti je treba prioritete načrta za okrevanje in odpornost na področju visokega šolstva in namesto 57 milijonov evrov za kurikularno prenovo visokošolskih strokovnih programov brez jasne utemeljitve zagotoviti čim več nepovratnih sredstev za reševanje prostorskih stisk nekaterih članic univerz.

Zahtevo ureja delovna skupina: Razvoj izobraževanja in znanosti