Monitoring zaveze

ZAGOTOVITI JE TREBA USKLAJENOST NACIONALNEGA ENERGETSKEGA PODNEBNEGA NAČRTA Z ZAVEZAMI PARIŠKEGA SPORAZUMA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Postopek oblikovanja in sprejema posodobljenega nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN) se je pričel v letu 2022. Priprava prvega osnutka NEPN je predvidena v sredini leta 2023, uradni sprejem posodobljenega NEPN pa je predviden v letu 2024. Oceno o izpolnjevanju te zahteve bo možno podati ob sprejemu novega NEPN.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Ob posodobitvi načrta za leto 2023 mora ta postati skladen z zavezami Pariškega sporazuma in s ciljem omejitve globalnega segrevanja na 1,5 °C glede na predindustrijsko obdobje. Zagotoviti je treba dosledno in učinkovito izvajanje vseh ukrepov, predvidenih v dokumentu.

Zahtevo ureja delovna skupina: Pravični podnebni prehod in zaščita narave