Monitoring zaveze

VOLIVKE IN VOLIVCI MORAJO IMETI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR ODLOČILEN VPLIV NA IZBIRO POSLANK IN POSLANCEV, VKLJUČNO Z MOŽNOSTJO PREFERENČNEGA GLASU

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je v septembru 2022 začela neformalne pogovore na temo reforme volilnega sistema s parlamentarnimi strankami ter civilno družbo, tudi Glas ljudstva, pozvala k predložitvi njihovih predlogov. V prihodnje so napovedani nadaljnji koraki v procesu iskanja soglasja o reformi volilnega sistema.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Pri izbiri ustreznega volilnega sistema je treba slediti ustavnemu načelu, da morajo imeti državljani in državljanke realno možnost kandidirati tudi mimo strank, volivke in volivci pa sorazmeren in odločilen vpliv – absolutni preferenčni glas – na to, kdo bo izvoljen za poslanko oziroma poslanca, česar trenutno veljavni sistem ne omogoča. To je treba zagotoviti z novim zakonom.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema