Monitoring zaveze

OBČINE MORAJO UVESTI OBVEZNI PARTICIPATIVNI PRORAČUN V VIŠINI VSAJ 1 ODSTOTKA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada je v tem delu ubrala pristop s spodbudami k uvajanju participatornega proračuna in ne skozi predpis; za uvedbo obveznega participativnega proračuna bi bilo sicer potrebno spremeniti 48. a člen Zakona o lokalni samoupravi, ki sodi v pristojnost Ministrstva za javno upravo. Ministrstvo za javno upravo sicer odgovarja, da zaveze zakonsko ne nameravajo urediti, napovedali pa so, da bodo z drugačnimi ukrepi uvajanje participativnega proračuna med občinami spodbujali. Med občinami se izvaja anketa na temo razširjenosti uporabe participativnega proračuna, prav tako so organizirana ustrezna usposabljanja za občinske uslužbence_ke s strani ministrstva. Z informacijami o izsledkih anket in vsebinah usposabljanj ne razpolagamo.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V vseh slovenskih občinah naj se v višini vsaj 1 % celotnega proračuna občine vzpostavi participativni proračun, preko katerega bodo prebivalke in prebivalci lahko bolj direktno vplivali na procese odločanja ter investicije v svojem lokalnem okolju.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema