Monitoring zaveze

OHRANI NAJ SE NEZDRUŽLJIVOST ŽUPANSKE FUNKCIJE S POSLANSKO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Iz odgovora pristojnega ministrstva izhaja, da vlada nima namena spreminjati zakonske ureditve, ki določa nezdružljivost funkcije poslanca_ke z drugimi funkcijami, med drugim tudi nezdružljivost poslanske in županske funkcije.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Nezdružljivost funkcije na državni in lokalni ravni je določena, da se prepreči opravljanje dvojnega mandata in očitne konflikte interesov. Zato je treba tudi v prihodnje ohraniti njuno zakonsko določeno nezdružljivost.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema