Monitoring zaveze

PREPOVEDATI JE TREBA KAKRŠNO KOLI POVELIČEVANJE NACIZMA, FAŠIZMA IN DOMAČIH KOLABORANTSKIH GIBANJ

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: NEDOTAKNJENA

Za uresničevanje te zaveze vlada ni izvedla sistemskih aktivnosti. V okviru preteklega poročanja (monitoring Glas ljudstva leta 2022) resorno ministrstvo sicer pojasnjuje, da je bilo omejevanje ustanavljanja in delovanja paravojaških enot urejeno leta 2020 z Zakonom o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru ter da Zakon o državnih simbolih ne more urejati prepovedi uporabe določenih simbolov. Ministrstvo meni, da bi bilo to mogoče npr. s sprejetjem ustrezne deklaracije, kot jo predvideva 110. člen Poslovnika DZ RS. Na ravni sistemske ureditve ministrstvo nima druge konkretne rešitve in meni, da bo ta zaveza na nek način vedno v izvajanju ter da se bo kazala v odzivanju vlade na posamezne primere. Primer tega je uradni odziv vlade na omrežju X v zvezi s sovražnim grafitom svastike na vratih Judovskega kulturnega centra v Ljubljani. V odzivu je vlada jasno obsodila sovraštvo in nestrpnost ter pozivala h kulturi nenasilja in spoštljivemu dialogu.

Vseeno poudarjamo, da je manko sistemske ureditve na področju v nasprotju z zavezo, ki nareka, da je poveličevanje nacizma, fašizma in domačih kolaborantskih gibanj potrebno eksplicitno prepovedati. Zaradi zastoja na sistemski ravni to zavezo ocenjujemo kot nedotaknjeno.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Eksplicitno je treba prepovedati poveličevanje nacizma in fašizma, potvarjanje zgodovine NOB ter opravičevanje domače kolaboracije z okupatorskimi silami v šolstvu, v politiki in na javnih dogodkih. Ustaviti je treba vsako širjenje ali normalizacijo neonacistične ideologije in ekstremistično desničarskih ter identitarnih gibanj, pri tem pa morajo svojo nalogo opraviti tudi vsi pristojni državni organi. Prepovedati je treba ustanavljanje ter financiranje paravojaških enot na ozemlju Republike Slovenije ter izobešanje neonacističnih, fašističnih ali domobranskih zastav in simbolov.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema