Monitoring zaveze

IZVOLITEV SODNIC IN SODNIKOV NE SME BITI ODVISNA OD POLITIČNE VOLJE POSLANK IN POSLANCEV

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Zaveza je v fazi uresničevanja. Predlog za spremembo Ustave RS v zvezi z imenovanjem sodnikov_c so septembra 2022 v parlamentarni postopek vložile koalicijske stranke. Državni zbor je 18. 10. 2023 na 13. seji sprejel sklep o začetku postopka za spremembo ustave, potrdil osnutek ustavnega zakona in stališče ustavne komisije o njem. Osnutek potrjenega zakona vključuje spremembo 130. člena ustave, in sicer tako, da bi sodnike imenoval_a predsednik_ca republike na predlog sodnega sveta. Predlog je podprlo 61 poslancev_k, sedaj pa komisija pripravlja predlog ustavnega zakona. S sprejetjem sklepa o začetku postopka za spremembo ustave je postopek o spremembi glede imenovanja sodnikov_c prešel v drugo fazo obravnave. Za ustavno-revizijske spremembe bo potrebno usklajevanje koalicijskih in opozicijskih strank. Za sprejetje zakona v DZ bosta na predlog NSi in po odločitvi ustavne komisije potrebni dve tretjini glasov prisotnih poslancev_k.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za pravosodje

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Sodnice in sodniki morajo biti izbrani zaradi njihove strokovne usposobljenosti, ne zaradi strankarskih interesov. Pristojnosti za imenovanje sodnikov je treba prenesti iz državnega zbora na sodni svet in predsednika republike.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema