Monitoring zaveze

VPELJATI JE TREBA INSTITUT ODPOKLICA ŽUPANJE ALI ŽUPANA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

Vlada je začela z usklajevanjem mnenj, vendar ni dosegla še nobenega vsebinskega napredka. Aktivnosti so trenutno zastale. Četudi MJU v odgovoru navaja nekatere lastnosti morebitne ureditve v prihodnje, iz odgovora ne izhaja, da bi se na ministrstvu lotili oblikovanja predloga, ki bi vsebinsko reševal vprašanje.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Občankam in občanom je treba omogočiti, da še pred iztekom mandata preverijo, ali županja oziroma župan še uživa podporo večine volivk in volivcev. Županjo ali župana bi lahko odpoklicali enkrat med mandatom, in sicer ob zakonsko izpolnjenih pogojih glede števila volivk in volivcev v občini, ki bi to zahtevali.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema