Monitoring zaveze

VZPOSTAVITI JE TREBA NOVE MEHANIZME NEPOSREDNE DEMOKRACIJE

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Vlada navaja, da naj bi za uresničitev te zaveze ozaveščala, spodbujala in informirala ljudi o že obstoječih mehanizmih, kot so E-demokracija, Predlagam vladi, Stop birokraciji, e-Uprava, Odprti podatki Slovenije, MOPED ter druge možnosti za nadgraditev oblik sodelovanja in vključevanja javnosti. Vlada napoveduje promocijo obstoječih oblik sodelovanja državnih organov z javnostjo.

Primer nove dobre prakse je izvedba spletne ankete o volilnem sistemu “Kaj vam je pomembno pri volitvah?” s strani Kabineta predsednika Vlade RS. Drugih aktivnosti na tem področju še nismo zaznali.

Informacij o konkretnejših oblikah ali novih mehanizmih, ki bi omogočali neposredno sodelovanje javnosti pri demokratičnem odločanju o družbeno pomembnih stvareh sicer ni.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za javno upravo
  • Generalni sekretariat vlade RS

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

Za pravo uresničevanje 3. člena Ustave RS je nujno oblikovanje novih delovnih teles in mehanizmov, ki bodo prenašali potrebe ljudi od spodaj navzgor, prilagoditev zakonodaje za te potrebe ter spodbujanje širše javnosti, da sodeluje pri procesih odločanja.

Zahtevo ureja delovna skupina: Več demokracije in reforma političnega sistema