Monitoring zaveze

UVEDBA SISTEMSKEGA VIRA FINANCIRANJA ZA GRADNJO IN OBNOVO JAVNIH NAJEMNIH STANOVANJ V OBLIKI PROGRESIVNEGA NEPREMIČNINSKEGA DAVKA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: PRELOMLJENA

Čeprav so vladni funkcionarji, vključno s predsednikom vlade, še v marcu 2023 omenjali uvedbo progresivnega nepremičninskega davka, pa je dr. Robert Golob 17. marca v oviru 9. redna seja Državnega zbora dokončno zatrdil, da zagotovo ne bodo uvedli nepremičninskega davka.

Prelomljena zaveza o uvedbi progresivnega nepremičninskega davka bo imela izjemno negativne posledice. Žžal jasno kaže, da vlada ne namerava urediti stanovanjskega področja, saj je progresivni nepremičninski davek temelj vsake aktivne stanovanjske politike, ki mili špekulativno delovanje nepremičninskega trga in s tem tudi rast cen, hkrati pa zagotovi sistemski vir financiranja neprofitne stanovanjske gradnje, ki brez nepovratnih proračunskih sredstev nikoli ne bo možna v ustreznem obsegu.

Opombe

V primeru prelomljene zaveze o uvedbi progresivnega nepremičninskega davka gre za nenaden in nerazumen obrat, ki namiguje na popuščanje interesom premožnih lastnikov dragih ali številnih nepremičnin. Vlada nikoli ni pojasnila zakaj je prelomila zavezo, ki naj bi jo podpirale vse tri koalicijske stranke.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za finance
  • Ministrstvo za solidarno prihodnost

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DELNO

Podrobno o zavezi

Sistemski vir financiranja je nujna osnova za trajnostno naslavljanje stanovanjske problematike. Zagotovi naj se z vpeljavo progresivnega nepremičninskega davka, ki predvideva višjo obdavčitev za prazna stanovanja, luksuzne nepremičnine ter morebitno tretjo in vse naslednje nepremičnine. Ta davek bo spodbujal aktivacijo stanovanj, odvračal od razumevanja stanovanja kot investicije ter ustvarjal bolj pravično družbo.

Zahtevo ureja delovna skupina: Vsem dostopna stanovanja