Monitoring zaveze

SLOVENIJA NAJ PRIZNA SAMOSTOJNO PALESTINO

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: ZASTALA

MZZ pojasnjuje, da si prizadeva za širši dogovor več članic EU o sočasnem priznanju Palestine. To stališče lahko razumemo bodisi kot prispevek k večji odmevnosti priznanja, bodisi kot odlaganje odločitve, ki je v suvereni pristojnosti vsake članice EU posebej.

MZZ navaja, da se v mandatu sedanje vlade zavzema za krepitev dialoga med Izraelom in Palestino, da pri Izraelu diplomatsko protestira proti enostranskim dejanjem, ki posegajo v pravice in interese palestinskega ljudstva, in da v OZN izraža večjo naklonjenost t.i. palestinskim resolucijam. Vendar ne poroča o posebej okrepljenih aktivnostih slovenske diplomacije v kontekstu dejstva, da v izraelski politiki in vladi v lanskem in letošnjem letu skrajna protipalestinska desnica krepi svojo hegemonijo. Videti je, da se namerava aktualna vlada tako kot predhodne še naprej izogibati priznanju Palestine in čakati, da bodo drugi, močnejši akterji mednarodnih odnosov, dosegli razrešitev konflikta. Pasivnost slovenske zunanje politike do palestinskega vprašanja je le eden od primerov splošne pasivnosti slovenske zunanje politike do vseh mednarodnih zadev z izjemo mejnega spora s Hrvaško.

Pristojni državni organi:

  • Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Slovenija naj prizna samostojnost Palestine in naj dosledno obsoja nehumane okupacijske prakse Izraela.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost