Monitoring zaveze

PREKINITI JE TREBA DOGOVORE Z MADŽARSKO O SOFINANCIRANJU 2. TIRA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: V IZVAJANJU

Ministrstvo za infrastrukturo soglaša z nesmiselnostjo sodelovanja Madžarske oz. tujega kapitala iz zalednih držav v investiciji v 2. tir železniške proge Divača-Koper. Vlada je pripravila novelo zakona o izgradnji in upravljanju 2. tira, ki bi formalno črtala to možnost, ter jo je izključila iz veljavne finančne konstrukcije investicije.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? NE

Podrobno o zavezi

Preprečiti je treba vstop tujega kapitala v izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper, ki bi hkrati pomenil drago posojilo in stavbno pravico, ki bi jo Slovenija podelila madžarskim podjetjem na enem od zemljišč v Luki Koper.

Ta zahteva mora biti izpolnjena v roku enega leta od nastopa mandata.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost