Monitoring zaveze

EU NAJ FINANČNO SANKCIONIRA ČLANICE, KI NE SPOŠTUJEJO VLADAVINE PRAVA

Ugotovitve o uresničevanju zaveze

Napredek: IZPOLNJENA

Aktualna vlada se na evropskih političnih srečanjih dosledno zavzema za krepitev vladavine prava v članicah EU in za sankcioniranje članic, ki jo kršijo. Ustavila je politično podporo skrajno desnim vladam v drugih evropskih državah. Vlada v času odločanja Evropske komisije o zamrznitvi črpanja evropskih sredstev zaradi kršenja načel vladavine prava tovrstnemu dogovoru ni nasprotovala. Vendar v dneh potem, ko je Evropska komisija odmrznila sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost za Madžarsko kljub njeni blokadi pomoči Ukrajini, reakcije slovenske vlade ni bilo zaznati.

Pristojni državni organi:

  • Vlada Republike Slovenije

Je predvolilna zaveza vključena v koalicijsko pogodbo? DA

Podrobno o zavezi

V institucijah EU naj se Slovenija zavzema za finančne sankcije za članice, ki sistematično kršijo načela vladavine prava. Slovenija naj takoj prekine politično zavezništvo s skrajno desnimi vladami v Evropi in tako povrne mednarodni ugled, ki ga je zapravila vlada Janeza Janše.

Zahtevo ureja delovna skupina: Globalna pravičnost